KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
03.09.2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2018 r. - 31.12.2018 r.
Ferie zimowe 21.01.2019 - 03.02.2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18.04.2019 r. - 23.04.2019 r.
Dni wolne od zajęć  dydaktycznych

02.11.2018 r.
15-17.04.2019 r.
02.05.2019 r.

Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
21.06.2019 r.

    Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019 pozytywnie zaopiniowane przez Samorząd Uczniowski w dniu 27 września 2018 r. oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców w dniu ... września 2018 r.

Harmonogram uroczystości szkolnych

Rozpoczęcie roku szkolnego 03.09.2018 r.
"Był taki wrzesień..."- apel .09.2018 r.
Udział w akcji "Sprzątanie świata"  17-19.09.2018 r.
Europejski Dzień Języków 26.09.2018 r.
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 28.09.2018 r.
Dzień Edukacji Narodowej/Pasowanie na ucznia 12.10.2018 r.
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca 16.10.2018 r.
Dzień Zdrowego Śniadania  08.11.2018 r.
Rocznica Odzyskania Niepodległości   09.11.2018 r.
Zabawa andrzejkowa   11.2018 r.
Jasełka, spotkanie opłatkowe  .12.2018 r.
Zabawa karnawałowa    .01.2019 r.
Tydzień Nauk Ścisłych .03.2019 r.
Pierwszy Dzień Wiosny/ Dzień Talentów 21.03.2019 r.
Egzamin ósmoklasisty 15-17.04.2019 r.
Dzień Ziemi .04.2019 r.
Międzyszkolny Konkurs o tytuł „Mistrza Poprawnej Polszczyzny”  04.05.2019 r.
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja   05.2019 r.
Dzień Integracji  06.2019 r.
Zakończenie roku szkolnego  21.06.2019 r.

Powrót do strony głównej