KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
02.09.2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2019 r. - 31.12.2019 r.
Ferie zimowe 20.01.2020 r. - 02.02.2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 09.04.2020 r. - 14.04.2020 r.
Dni wolne od zajęć  dydaktycznych

14.10.2019 r.
21-23.04.2020 r.
24.04.2020 r.
12.06.2020 r.

Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
26.06.2020 r.

    Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 pozytywnie zaopiniowane przez Samorząd Uczniowski w dniu 24 września 2019 r. oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców w dniu 
26 września 2019 r.

Harmonogram uroczystości szkolnych

Rozpoczęcie roku szkolnego 02.09.2019 r.
"Był taki wrzesień..."- apel .09.2019 r.
Udział w akcji "Sprzątanie świata"  20-22.09.2019 r.
Europejski Dzień Języków 26.09.2019 r.
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 30.09.2019 r.
Dzień Edukacji Narodowej/Pasowanie na ucznia 11.10.2019 r.
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca 16.10.2019 r.
Dzień Zdrowego Śniadania  08.11.2019 r.
Rocznica Odzyskania Niepodległości   09.11.2019 r.
Zabawa andrzejkowa   11.2019 r.
Jasełka, spotkanie opłatkowe  .12.2019 r.
Zabawa karnawałowa    .01.2020 r.
Tydzień Nauk Ścisłych .03.2020 r.
Pierwszy Dzień Wiosny/ Dzień Talentów 20.03.2020 r.
Egzamin ósmoklasisty 21-23.04.2020 r.
Dzień Ziemi .04.2020 r.
Międzyszkolny Konkurs o tytuł „Mistrza Poprawnej Polszczyzny”  .05.2020 r.
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja   05.2020 r.
Dzień Integracji  06.2020 r.
Zakończenie roku szkolnego  26.06.2020 r.

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

Powrót do strony głównej