KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2017/2017

 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
04.09.2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2016 r. - 31.12.2017 r.
Ferie zimowe 22.01.2018 - 04.02.2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29.03.2018 r. - 03.04.2018 r.
Dni wolne od zajęć  dydaktycznych

02.11.2017 r.
03.11.2017 r.
30.04.2018 r.
02.05.2018 r.
04.05.2018 r.
01.06.2018 r.

Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
22.06.2018 r.

    Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 pozytywnie zaopiniowane przez Samorząd Uczniowski w dniu 19 września 2017 r. oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców w dniu 26 września 2017 r.

Harmonogram uroczystości szkolnych

Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2017 r.
"Był taki wrzesień..."- apel .09.2017 r.
Udział w akcji "Sprzątanie świata"  15-17.09.2017 r.
Europejski Dzień Języków 26.09.2017 r.
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 29.09.2017 r.
Dzień Edukacji Narodowej/Pasowanie na ucznia 14.10.2017 r.
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca 16.10.2017 r.
Dzień Zdrowego Śniadania  08.11.2017 r.
Rocznica Odzyskania Niepodległości   09.11.2017 r.
"Raz na ludowo" - zabawa integracyjna   .11.2017 r.
Jasełka, spotkanie opłatkowe  .12.2017 r.
Zabawa karnawałowa    16.01.2018 r.
Tydzień Nauk Ścisłych .03.2018 r.
Pierwszy Dzień Wiosny/ Dzień Talentów 21.03.2018 r.
Dzień Ziemi .04.2018 r.
Międzyszkolny Konkurs o tytuł „Mistrza Poprawnej Polszczyzny”  04./05.2018 r.
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja   05.2018 r.
Dzień Integracji "Savoir-vivre na co dzień"  06.2018 r.
Zakończenie roku szkolnego  22.06.2018 r.

Powrót do strony głównej