KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
01.09.2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020 r. - 31.12.2020 r.
Ferie zimowe 25.01.2021 r. - 07.02.2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 01.04.2021 r. - 06.04.2021 r.
Dni wolne od zajęć  dydaktycznych

 

Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
25.06.2021 r.

    Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 pozytywnie zaopiniowane przez Samorząd Uczniowski w dniu ... września 2020 r. oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców w dniu 
....września 2020 r.

Harmonogram uroczystości szkolnych

Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2020 r.
"Był taki wrzesień..."- apel .09.2020 r.
Udział w akcji "Sprzątanie świata"  20-22.09.2020 r.
Europejski Dzień Języków  09.2020 r.
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 02.10.2020 r.
Dzień Edukacji Narodowej/Pasowanie na ucznia 10.2020 r.
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca 16.10.2020 r.
Dzień Zdrowego Śniadania  11.2020 r.
Rocznica Odzyskania Niepodległości   11.2020 r.
Zabawa andrzejkowa   11.2020 r.
Jasełka, spotkanie opłatkowe  12.2020 r.
Zabawa karnawałowa   01.2021 r.
Tydzień Nauk Ścisłych 03.2021 r.
Pierwszy Dzień Wiosny/ Dzień Talentów 03.2021 r.
 Dzień Ziemi 04.2021 r.
Egzamin ósmoklasisty 05.2021 r.
Międzyszkolny Konkurs o tytuł „Mistrza Poprawnej Polszczyzny”  05.2021 r.
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja   05.2021 r.
Dzień Integracji  06.2021 r.
Zakończenie roku szkolnego  25.06.2021 r.

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

Powrót do strony głównej