KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2016/2017

 

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
01.09.2016 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2016 r. - 31.12.2016 r.
Ferie zimowe 23.01.2017 - 05.02.2017 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 13.04.2017 r. - 18.04.2017 r.
Dni wolne od zajęć  dydaktycznych

31.10.2016 r.
02.11.2016 r.
 02.05.2017 r.
16.06.2017 r.

Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
23.06.2017 r.

    Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017 pozytywnie zaopiniowane przez Samorząd Uczniowski w dniu 23.09.2016 r. oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców w dniu 27.09.2016 r.

 

Harmonogram uroczystości szkolnych

Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2016 r.
"Był taki wrzesień..."- apel .09.2016 r.
Udział w akcji                       "Sprzątanie świata"  16-18.09.2016 r.
Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2016 r.
Rocznica Odzyskania Niepodległości   11.11.2016 r.
Andrzejki   .11.2016 r.
Jasełka, spotkanie opłatkowe  .12.2016 r.
Zabawa karnawałowa    .02.2017 r.
Międzyszkolny Konkurs o tytuł „Mistrza Poprawnej Polszczyzny”  04.2017 r.
Dzień Ziemi 22.04.2017 r.
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja   .05.2017 r.
Dzień Integracji  06.2017 r.
Zakończenie roku szkolnego  23.06.2017 r.

Powrót do strony głównej