Powrót do strony głównej

Powrót do "Wydarzenia 2012/2013"

Z  ŻYCIA SZKOŁY

Rok szkolny 2012/2013

MAJ

 

* Z wizytą w OSP w Starej Kamionce
* II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS o tytuł „MISTRZA POPRAWNEJ POLSZCZYZNY”
*
Wycieczka uczniów klas 0 - II do Białegostoku


Z wizytą w OSP w Starej Kamionce

 


II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
o tytuł „MISTRZA POPRAWNEJ POLSZCZYZNY”

21 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej w Starej Kamionce odbył się II Międzyszkolny Konkurs o tytuł „Mistrza Poprawnej Polszczyzny”.  W konkursie wzięło udział 21 uczniów klas IV-VI z siedmiu szkół z gminy Sokółka, którzy w ten sposób włączyli się do ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych” pod patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami w zakresie poprawnego posługiwania się polszczyzną oraz znajomością frazeologizmów i przysłów, a podczas quizu drużynowego „Zabawy Językiem Polskim”  popisali się także kreatywnością, poczuciem humoru i refleksem.

W konkursie indywidualnym o tytuł „Mistrza Poprawnej Polszczyzny” najlepiej poradzili sobie:

·       Waleria Żółtko – Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce – I miejsce

·       Michał Wróblewski - Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce – II miejsce

·       Karolina Wasilewska - Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce – III miejsce

·       Adam Białous - Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance – wyróżnienie

·       Zuzanna Lech - Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce– wyróżnienie

·       Ernest Gieniusz – Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce - wyróżnienie

·       Gabriel Woroniecki - Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance – wyróżnienie

·       Jakub Kozłowski - Szkoła Podstawowa nr 3 w Sokółce – wyróżnienie

W bardzo wyrównanej rywalizacji drużynowej zwyciężyły uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Sokółce:
 Zuzanna Lech, Klaudia Leszczyńska i Małgorzata Kowalewska.

Pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce oraz organizatorzy konkursu: Urszula Budrewicz, Joanna Gejdel i Joanna Dzienisowicz składają serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uczniów, opracowanie oraz sprawdzanie testu konkursowego: pani Elżbiecie Białous-Bajko (SP w Starej Rozedrance), pani Agacie Gieniusz (SP w Malawiczach Dolnych), pani Katarzynie Gryszko (ZSI w Sokółce), pani Dorocie Koprowskiej (SP nr 3 w Sokółce), pani Marii Krupa
(SP nr 1 w Sokółce) oraz pani  Marcie Sztukowskiej (SP w Boguszach). Podziękowania należą się również dyrekcjom wyżej wymienionych szkół za umożliwienie uczniom udziału w konkursie
i promowanie idei szlachetnego współzawodnictwa międzyszkolnego.

             Urszula Budrewicz

Informacja i zdjęcia z konkursu zostały umieszczone na lokalnym portalu:

http://isokolka.eu/sokolka/5117-zabawy-jezykiem-polskim-w-starej-kamionce-foto


Wycieczka uczniów klas 0 - II do Białegostoku

 


Powrót do strony głównej