Rozkład lekcji na rok szkolny 2020/2021

Obowiązuje od 01.02.2021 r.

KL GODZINA Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
I

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25

X
X
X
X
wych. fiz
 
X
X
X
religia z kl. 2
wych. fiz
 
X
j. angielski
X
z. rozwijające
z. dyd.-wyrówn.
 
X
X
religia z kl. 2
j. angielski


 
X
X
X
X
wych. fiz
II

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25

j. angielski
X
X
X
e. plastyczna z kl. 3
 
e. społeczna z kl. 3
X
X
religia z kl. 1
wych. fiz. z kl. 3
wych. fiz. z kl. 3
X
 j. angielski
X
z. dyd.-wyrówn.

 
X
X
religia z kl. 1
e. techniczna z kl. 3

 
X
X
e. muzyczna z kl. 3
wych. fiz. z kl. 3
z. pozalek (progr.)
III

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25

X
X
X
j. angielski
 e. plastyczna z kl. 2
 

 

e. społeczna z  kl. 2
 religia
X
X
wych. fiz. z kl. 2
wych. fiz. z kl. 2
j. angielski
X
X
 z. dyd.-wyrówn.
 

 

X
religia

e. techniczna z kl. 2


 
X
X
e. muzyczna z kl. 2
wych. fiz. z kl. 2
z. pozalek (progr.)

Xedukacja wczesnoszkolna

 

KL GODZINA Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
IV

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25

matematyka 
j. polski
 j. angielski
historia
wych. fiz.
przyroda

 
religia 
 matematyka
 j. angielski
muzyka z kl. 6
plastyka
j. polski 
z. dyd.-wyr. j.polski


     
 
matematyka
informatyka
wych. fiz.
j. polski 
zaj. z. wych.   
z. d.-w. mat.
religia
matematyka
 j. angielski
 j. polski
zaj. taneczne
 
 przyroda
technika
wych. fiz. (basen)
wych. fiz. (basen)
  j. polski
VI

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25

matematyka
historia
j. angielski
zaj. z. wych.
j. polski
wych. fiz. z kl. 7
wdż.
informatyka z kl. 7
j. angielski
matematyka
muzyka z kl. 4
religia z kl. 7
z. dyd.-wyr. j.polski
j. polski
wych. fiz. z kl. 7
 
wych. fiz. z kl. 7
technika
j. polski
z. roz. dziennik. matematyka
z.  dyd.-wyr. mat.
 
 
 
matematyka
historia
geografia
religia z kl. 7
j. polski
wych. fiz. z kl. 7
j. polski
biologia
j. angielski
plastyka z kl. 7
VII 8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25
geografia
j. angielski
j. polski
biologia
j. rosyjski
wych. fiz. z kl. 6
-
wdż.

 
 informatyka z kl. 6
matematyka
chemia
j. polski
religia z kl. 6
j. angielski
z. dyd.-wyr. j.polski
wych. fiz. z kl. 6
wych. fiz. z kl. 6
muzyka
j. polski
matematyka
chemia
j. rosyjski
fizyka
z.  dyd.-wyr. mat.
 
geografia
j. angielski
j. polski
religia z kl. 6
matematyka
fizyka
historia
 
wych. fiz. z kl. 6
biologia
j. polski
historia
plastyka z kl. 6
zaj. z. wych.
matematyka
 
VIII 8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25
j. polski
j. angielski
geografia
matematyka
 biologia
j. rosyjski
ed. dla bezp.
wych. fiz.
chemia
 informatyka
matematyka
j. polski
zaj. z. wych.
z. dyd.-wyr. j.polski
wych. fiz.
religia 
j. polski
historia
matematyka
wych. fiz.
j. rosyjski
fizyka
z. rozw. z mat.
matematyka
 
wych. fiz.
j. polski
doradztwo zawod.
j. angielski
religia 
 wos
chemia
matematyka
historia
j. polski
j. angielski
z. rozw. z j. pol.
fizyka
 wos

 

Rozkład lekcji (dokument w Microsoft Word)

Powrót do strony głównej