Rozkład lekcji na rok szkolny 2019/2020

Obowiązuje od 02.09.2019 r.

KL GODZINA Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
I

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25

X
X
X
X
wych. fiz
 
X
X
z. dyd.-wyrówn.
religia z kl. 2
j. angielski
programowanie (u.)

 
X
X
X
z. rozwijające
wych. fiz
 
religia z kl. 2
X
X
X
wych. fiz
z. sportowe

 
X
X
X
j. angielski
z. taneczne (u.)
II

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25

e. społeczna z kl. 3
X
X
j. angielski
wych. fiz.z kl. 3
zr. j. angielski (u.)
ed. informatyczna
X
X
religia z kl. 1
z. dyd.-wyrówn.
programowanie (u.)
j. angielski
e. muzyczna z kl. 3
X
X
e. plastyczna z kl. 3

 
religia z kl. 1
X
X
X z kl. 3
z. artystyczne
z. sportowe
 
X
wych. fiz. z kl. 3*
wych. fiz. z kl. 3*
X z kl. 3
z. taneczne (u.)
III

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25

e. społeczna z  kl. 2
X
X
z. rozwijające
wych. fiz.z kl. 2
zr. j. angielski (u.)
 

 

X
X
j. angielski
ed. informatyczna
religia
programowanie (u.)
X
X z kl. 2
X
X
 e. plastyczna z kl. 2
z. w. matemat. (u.)
 

 

X
 religia
j. angielski
X z kl. 2
z. artystyczne
z. sportowe

 
X
wych. fiz. z kl. 2*
wych. fiz. z kl. 2*
X z kl. 2
z. taneczne (u.)

Xedukacja wczesnoszkolna

* klasa II - III BASEN w II półroczu

KL GODZINA Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
IV

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25

 j. angielski
wych. fiz.z kl. 5
przyroda 
 j. polski
matematyka
plastyka z kl. 5
wdż z kl. 5
 
historia
 matematyka
religia z kl. 5
koło j. ang. z kl. 5
j. polski 
-

     
 
zaj. z. wych. z kl. 5
wych. fiz. z kl. 5
 j. angielski
technika
matematyka
  j. polski 
z. d.-w. mat. (u.)
 informatyka z kl. 5
muzyka z kl. 5
religia z kl. 5
 j. polski
matematyka
programowanie (u.)
koło szachowe
 przyroda
matematyka 
wych. fiz. z kl. 5
wych. fiz. z kl. 5
 j. angielski
 j. polski
V

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25

 j. angielski
wych. fiz. z kl. 4
 geografia
 matematyka
 j. polski   
plastyka z kl. 4
wdż z kl. 4
 
 matematyka
historia
religia z kl. 4
koło j. ang. z kl. 4
 j. polski  
technika
z. d.-w. j. ang. (u.)
 
         
zaj. z. wych. z kl. 4 wych. fiz. z kl. 4
j. polski  
j. angielski
historia
 matematyka
z. d.-w. mat. (u.)
informatyka z kl. 4
 muzyka z kl. 4
religia z kl. 4
matematyka
  j. polski
 progr. (u.)/zdw j. p.
 k. szach./k.-komp.
 matematyka
biologia
 wych. fiz. z kl. 4
 wych. fiz. z kl. 4
   j. polski
j. angielski

 
VI

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25

biologia
geografia
j. angielski
technika
j. polski
muzyka z kl. 7
matematyka
wdż 
religia z kl. 7
j. polski
zaj. z. wych.
matematyka
wych. fiz. z kl. 7
z.  rozwijające
z. d.-w. j. ang. (u.)
z. taneczne
 informatyka
historia
wych. fiz. z kl. 7
j. polski
j. angielski
plastyka z kl. 7
matematyka
 
 
j. angielski
matematyka
j. polski
religia z kl. 7
wych. fiz. z kl. 7
 programowanie(u.)
k. szach./k.-komp.
wych. fiz. z kl. 7
historia
j. polski
matematyka
z. d.-wyr. mat.
VII 8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25
geografia
j. polski
j. angielski
biologia
j. rosyjski
muzyka z kl. 6
doradztwo zaw.
 matematyka
religia z kl. 6
j. polski
matematyka
zaj. z. wych.
wych. fiz. z kl. 6
fizyka
chemia
z. d.-w. mat./z. tan.
matematyka
 informatyka
wych. fiz. z kl. 6
j. angielski
j. polski
plastyka
historia
koło filmowe
 
j. polski
z. dyd.-wyr. j.polski
matematyka
religia z kl. 6
wych. fiz. z kl. 6
chemia
fizyka
geografia
wych. fiz. z kl. 6
j. angielski
biologia
j. polski
matematyka
j. rosyjski
historia
VIII 8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25
zaj. z. wych.
biologia
wych. fiz.
j. rosyjski
 matematyka
j. polski
z.  rozwijające
doradztwo zaw.
matematyka
religia 
historia
j. polski
fizyka
j. angielski
wych. fiz.
z.d-w.j.ang(u)/z. tan.
ed. dla bezp.
j. angielski
j. polski
historia
 wos
chemia
matematyka
zw mat.(u)/k.film
 
matematyka
j. polski
chemia
 informatyka
fizyka
geografia
religia 
wych. fiz.
j. polski
wych. fiz.
j. angielski
wos
j. rosyjski
matematyka
z. rozw. z mat.

 

 

Rozkład lekcji (dokument w Microsoft Word)

Powrót do strony głównej