Plan lekcji na rok szkolny 2017/2018

Obowiązuje od 05.02.2018 r.

KL GODZINA Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
I

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25

X
X
X
X
z. dodatkowe
 
j. angielski
religia
X
X
X


 
X
X
X
X
z. wyrówn.
X
X
X
religia

z. sportowe

 
j. angielski
X
X
X
X
z. sportowe

 

II

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25

X z kl. 3
X z kl. 3
X
X
j. angielski

 
religia z kl. 3
X z kl. 3
X
X
X z kl. 3
z. wyrówn.
X z kl. 3
X
X
j. angielski
wych. fiz.


 
religia z kl. 3
X
X
X z kl. 3

z. sportowe
 
X
X
basen z kl. 3
basen z kl. 3

z. sportowe
III

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25

X z kl. 2
X z kl. 2
X
X
z. dodat. z kl. I
 

 

 religia z kl. 2
X z kl. 2
X
X
X z kl. 2
z. wyrówn.
X z kl. 2
j. angielski
X
X
wych. fiz.
 religia z kl. 2
X
X
X z kl. 2

z. sportowe

 
X z kl. 2
X z kl. 2
basen z kl. 2
basen z kl. 2
j. angielski
z. sportowe

Xedukacja wczesnoszkolna

klasy II-III BASEN w II półroczu

KL GODZINA Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
IV

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25

w-f z kl. 5
 j. angielski
przyroda
j. polski
muzyka z kl. 5 matematyka

 
informatyka
 j. polski
religia z kl. 5 
 historia
plastyka z kl. 5
matematyka

     
 
j. angielski
j. polski 
w-f z kl. 5
matematyka
przyroda
   z. wyr. mat.
 
matematyka
religia z kl. 5
j. polski 
 godz. wych.
z. wyr. j. polski
j. angielski
 technika
w-f z kl. 5
w-f z kl. 5
j. polski
matematyka 
 
V

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25

w-f z kl. 4
 historia
 j. angielski
 j. polski
muzyka z kl. 4
matematyka

 
przyroda
matematyka
religia z kl. 4
 j. polski   
plastyka z kl. 4
 j. angielski
z. kor.-komp.
 
         
matematyka
z. techniczne   
w-f z kl. 4
przyroda 
j. polski 
z. wyr. mat.
z. komputerowe
religia z kl. 4
j. polski 
  godz. wych.
 matematyka
z. sport/z.w. j. pol
 
przyroda
w-f z kl. 4
 w-f z kl. 4
j. angielski 
  matematyka
j. polski

 
VI

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25

j. angielski
j. polski
j. polski
w-f
matematyka
 przyroda

 
j. polski
z. komputerowe
j. angielski
religia 
muzyka 
przyroda
matematyka
 
j. polski
matematyka 
historia
z. techniczne
w-f
plastyka


 
przyroda
j. polski
religia 
matematyka
w-f
z. sport/z.w. j. pol
 
matematyka
historia
j. angielski
godz. wych.
w-f
j. polski
z. wyr./ koło mat.
VII 8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25
j. polski
godz. wych.
w-f
historia
 matematyka
 j. angielski
plastyka
geografia
muzyka 
j. angielski
j. polski
biologia
j. rosyjski
religia 
matematyka
 
w-f
historia
j. polski
geografia
matematyka
fizyka
chemia
w d ż 
 
j. polski
matematyka
fizyka
chemia
j. rosyjski
religia 
w-f
 
biologia
j. angielski
 informatyka
w-f
j. polski
matematyka
z. wyr./ koło mat.

klasa IV- V BASEN w II półroczu

Powrót do strony głównej