Plan lekcji na rok szkolny 2016/2017

KL GODZINA Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
I

8.15 - 9.00
9.10 - 9.55
10.05 - 10.50
11.10 - 11.55
12.10 - 12.55
13.05 - 13.50
14.00 - 14.45
 

X
X
X
X
z. plastyczne
 
X
X
X
religia
z. wyrówn.

 
X
X
X
j. angielski
z. muzyczne
religia
X
X
X
X

z. sportowe
 
X
X
X
j. angielski
z. sportowe
z. sportowe

 

II

8.15 - 9.00
9.10 - 9.55
10.05 - 10.50
11.10 - 11.55
12.10 - 12.55
13.05 - 13.50
14.00 - 14.45

X
X
X
X
z. plastyczne

 
X
X
X
religia
z. wyrówn.
 
X
X
X
j. angielski
z. muzyczne


 
religia
X
X
X
X

z. sportowe
X
X
X
j. angielski
z. sportowe
z. sportowe
III

8.15 - 9.00
9.10 - 9.55
10.05 - 10.50
11.10 - 11.55
12.10 - 12.55
13.05 - 13.50
14.00 - 14.45
 

X
X
X
X
j. angielski
 

 

 religia
X
X
X
z. wyrówn.
 
X
X
X
X
j. angielski
 
 X
X
X
religia
X

z. sportowe
X
X
X
X
z. sportowe
z. sportowe

* X - zajęcia edukacji wczesnoszkolnej

klasy I-III - wtorki BASEN

KL GODZINA Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
IV

8.15 - 9.00
9.10 - 9.55
10.05 - 10.50
11.10 - 11.55
12.10 - 12.55
13.05 - 13.50
14.00 - 14.45
 

j. angielski
w-f 
j. polski
matematyka
przyroda
plastyka

 
 przyroda
religia 
matematyka
 j. polski
muzyka
z. komputerowe
      
 
godz. wych.
j. polski 
j. angielski
w-f 
matematyka
z. wyr. j. polski
       
historia
 religia
j. angielski 
 j. polski matematyka
przyroda
 z. sportowe
 
 j. polski
z. techniczne 
  w-f basen   
w-f basen
matematyka 
z. sportowe
V

8.15 - 9.00
9.10 - 9.55
10.05 - 10.50
11.10 - 11.55
12.10 - 12.55
13.05 - 13.50
14.00 - 14.45

w-f z kl. 6
j. angielski
matematyka
 przyroda
j. polski
muzyka 
 
j. polski
j. angielski
religia z kl. 6
historia
matematyka
plastyka
 
         
w-f z kl. 6
 j. polski
z. techniczne   
matematyka 
przyroda
w d ż w r z kl. 6
 
z. komputerowe
godz. wych.
religia z kl. 6
matematyka 
  j. polski
w-f z kl. 6
z. mat./z. sportowe
w-f z kl. 6
j. angielski
 matematyka 
przyroda
j. polski  
z. wyr. j. polski/
/z. sportowe
 
VI

8.15 - 9.00
9.10 - 9.55
10.05 - 10.50
11.10 - 11.55
12.10 - 12.55
13.05 - 13.50
14.00 - 14.45
 

w-f z kl. 5
j. polski
j. polski
j. angielski matematyka
 przyroda 
j. angielski
j. polski
religia z kl. 5
matematyka
plastyka
muzyka 
z. komputerowe

 
w-f z kl. 5
z. techniczne   
matematyka
historia
j. polski
w d ż w r z kl. 5
przyroda

 
godz. wych.
matematyka
religia z kl. 5 
j. polski
przyroda
w-f z kl. 5
z. mat./z. sportowe
 
w-f  z kl. 5 
j. polski
j. angielski  
matematyka
historia
z. wyr. j. polski/
/z. sportowe

klasa IV- piątki BASEN

Powrót do strony głównej