Rozkład lekcji na rok szkolny 2018/2019

Obowiązuje od 03.09.2018 r.

KL GODZINA Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
I

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25

X
X
X
X
wych. fiz
 
X
X
j. angielski
X
religia


 
X
X
X
wych. fiz
z. dyd.-wyrówn.
z. taneczne
X
X
X
j. angielski
z. sportowe


 
religia
X
X
z. rozwijające
wych. fiz
z. kor.-komp.

 

II

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25

X z kl. 3
X
wych. fiz.z kl. 3
X
j. angielski

 
X z kl. 3
X
X
religia z kl. 3
ed. informatyczna
 
X z kl. 3
X
X
X z kl. 3

z. taneczne

 
X z kl. 3
X
j. angielski
religia z kl. 3
z. sportowe
 
X
X
X z kl. 3
wych. fiz.z kl. 3
z. dyd.-wyrówn.
z. kor.-komp.
III

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25

X z kl. 2
X
wych. fiz.z kl. 2
j. angielski
X
 

 

 X z kl. 2
X
X
 religia z kl. 2
 
X z kl. 2
X
X
X z kl. 2
j. angielski
z. taneczne
 

 

X z kl. 2
X
X
 religia z kl. 2
ed. informatyczna


 
X
X
X z kl. 2
wych. fiz.z kl. 2
z. dyd.-wyrówn.
z. kor.-komp.
 

Xedukacja wczesnoszkolna

KL GODZINA Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
IV

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25

 j. angielski
w-f z kl. 5
j. polski
matematyka
 historia
przyroda 
wdż z kl. 5
 
religia z kl. 5 
 j. polski
matematyka
przyroda 
muzyka z kl. 5
z. wyr. j. polski

     
 
w-f z kl. 5
 j. angielski
matematyka
 informatyka
j. polski
   z. taneczne
 
j. polski 
religia z kl. 5
zaj. z. wych.
 j. angielski
matematyka
plastyka z kl. 5
z. wyr. mat. (un.)
 j. polski
matematyka 
technika z kl. 5
w-f z kl. 5
w-f z kl. 5
z. kor.-komp.
 
V

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25

matematyka
w-f z kl. 4
 j. angielski
 j. polski
zaj. z. wych.
geografia
wdż z kl. 4
 
religia z kl. 4
historia
 j. polski   
  j. angielski
muzyka z kl. 4
 matematyka

 
         
w-f z kl. 4
 j. polski    
j. angielski
historia 
matematyka
   z. taneczne
z. wyr. j. polski
j. polski  
religia z kl. 4
 matematyka
  biologia
 z. sportowe
plastyka z kl. 4
z. wyr. mat. (un.)
 
 informatyka
 j. polski
technika z kl. 4
 w-f z kl. 4
 w-f z kl. 4
  matematyka
z. kor.-komp.

 
VI

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25

matematyka
j. polski
w-f
muzyka
przyroda
 j. angielski

 
w-f
religia 
przyroda
j. polski
zaj. z. wych.
matematyka

 
j. polski
j. angielski
historia
w-f
matematyka
plastyka
z. wyr. j. polski
 
 
matematyka
j. polski
historia
z. komputerowe
z. wyr. mat.
 technika
religia 
 
w-f
j. polski
j. polski
matematyka
przyroda
j. angielski
w d ż 
VII 8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25
j. angielski
j. polski
matematyka
w-f
j. rosyjski
 historia
geografia
 
matematyka
biologia
religia 
muzyka 
j. polski
plastyka
chemia
 
matematyka
zaj. z. wych.
w-f
j. angielski
j. polski
geografia
dor. zawod.
z. wyr. mat.
 
religia 
fizyka
matematyka
j. polski
 historia
j. rosyjski
w-f
 
j. polski
w-f
matematyka
j. angielski
informatyka
biologia
chemia
fizyka
VIII 8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25
w-f
chemia
j. polski
j. angielski
 matematyka
j. rosyjski
wos
 
biologia
w-f
 informatyka
historia matematyka
j. polski
religia 
fizyka
 
j. polski
w-f
j. angielski
matematyka
 koło mat.
chemia
geografia
dor. zawod. 
 
fizyka
j. polski
religia 
matematyka
j. rosyjski
wos

 
matematyka
ed. dla bezp.
j. polski
historia
j. angielski
zaj. z. wych.
w-f

 

klasa IV- V BASEN w I półroczu

Rozkład lekcji (dokument w Microsoft Word)

Powrót do strony głównej