Powrót do strony głównej

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STAREJ KAMIONCE
OBOWI
ĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Załącznik Nr 2 do protokołu

Rady Pedagogicznej

z dnia 11.06.2015 r.

 

 

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

DLA KLAS I - III

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STAREJ KAMIONCE

OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Klasa I

 

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Autor

nr ewidencyjny w wykazie MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Nasz Elementarz  (cz.1 – 4)Klasa 1. MEN Warszawa 2014

MEN Warszawa 2014

 

Maria Lorek, Lidia Woltman

 

 

 

Nasze ćwiczenia (cz. 1 – 4) 

 

 

Nowa Era

 

E. Hryszkiewicz,

B. Stępień,  K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz,
J. Winiecka- Nowak

Język angielski

Tiger 1 (wersja wieloletnia)

·         Książka ucznia

·         Zeszyt ćwiczeń

Macmillan
Edukation

Carol  Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

673/1/2013/2014

 

Klasa II

 

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Autor

nr ewidencyjny w wykazie MEN

 

Edukacja wczesnoszkolna

 
Nasza szkoła do klasy II
 

 

MEN Warszawa

 

Maria Lorek,

Monika Zatorska

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia z pomysłem klasa 2 

 

WSiP

 

Jolanta Filipowicz, Katarzyna Hamak, Kamila Izbińska

Język angielski

Tiger 2 (wersja wieloletnia)

·         Książka ucznia

·         Zeszyt ćwiczeń

Macmillan Edukation

Carol  Read, 
Mark Ormerod,
Magdalena Kondro

673/2/2015

   

Klasa III

 

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Autor

nr ewidencyjny w wykazie MEN

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

Elementarz XXI wieku. Klasa 3. 
Podręcznik cz. 1.

 Elementarz XXI wieku.

Podręcznik. Część 2.

 

 

Nowa Era Spółka

z o.o.

 

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Monika Gromek, Nina Gryzoń, Ewa Hryszkiewicz, Monika Kosińska, Grażyna Kilbach, Małgorzata Kwil, Małgorzata Ogrodowczyk, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak

 

 

404/5/2014

 

 

404/6/2014

 

 

 

 

 

 

 

 Zeszyt ćwiczeń cz. 1-4 
Ćwiczenia do edukacji matematycznej. Cz.1-4 

Zeszyt ćwiczeń „Teczka artysty”.

Zeszyt ćwiczeń do muzyki z płytą CD.

Zajęcia komputerowe z płytą CD.

 

 

Nowa Era Spółka

z o.o.

 

 

  

Język angielski

Bugs World 3 -

·         Książka ucznia

·         Zeszyt ćwiczeń

Macmillan Edukation

Elisanda Papiol, Maria Toth, Magdalena Kondro

30/3/2011

 

 Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce uchwałą Nr 5/2015 z dnia
11 czerwca 2015 r. pozytywnie zaopiniowała wybór podręczników i materiałów ćwiczeniowych przedstawiony przez zespoły nauczycielskie w dniu 11 czerwca 2015 r. na spotkaniu rady pedagogicznej.

 Rada Rodziców Uchwałą Nr 1/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. pozytywnie zaopiniowała propozycje podręczników
i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2015/2016 przedstawione przez zespoły nauczycielskie.

   

Zestaw podręczników ustalony przez dyrektora szkoły w dniu 11 czerwca 2015 r. na podstawie art. 22ab ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

 

   

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS IV - VI 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ  W STAREJ KAMIONCE
OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY IV

 

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Autor

nr ewidencyjny w wykazie MEN

Język polski

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej.

GWO

Agnieszka Łuczak,

Anna Murdzek

445/1/2012/2015

Między nami część  1 i 2  klasa 4

Zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

Język angielski

World Explorer. Podręcznik do klasy czwartej szkoły podstawowej

Zeszyt ćwiczeń: World Explorer

Nowa Era Spółka z o.o.

 

Jennifer Heath, Michelle Crawford, Marta Mrozik-Jadacka

 

497/1/2012/2015

Matematyka

Matematyka z plusem 4. Podręcznik.

GWO

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

340/1/2015/z1

Matematyka 4. Zeszyt ćwiczeń. Geometria wersja B.

P. Zarzycki

 

Matematyka z kluczem. Klasa 4. Zbiór zadań.4. Zbiór zadań.

M. Braun, K. Zarzycka,

P. Zarzycki

Przyroda

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

 

Tajemnice przyrody. Ćwiczenia. Część 1.

Tajemnice przyrody. Ćwiczenia. Część 2.

Nowa Era Spółka z o.o.

 

Maria Marko-Worłowska,

Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

 

530/1/2012/2014

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej

 

Wczoraj i dziś. Ćwiczenia

Nowa Era Spółka z o.o.

 

 

Grzegorz Wojciechowski

 

443/1/2012/2015

Muzyka

I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Nowa Era Spółka z o.o.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

569/2012/2015

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa Era Spółka z o.o.

Lech Łabecki, Marta Łabecka

295/2010/2014

Plastyka

 

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy IV szkoły podstawowej

Nowa Era Spółka z o.o.

Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak

326/1/2011/2015

  

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY V

 

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Wydaw

nictwo

Autor

nr ewidencyjny w wykazie MEN

Język polski

Jutro pójdę w świat 5

WSiP

Hanna Dobrowolska,

Urszula Dobrowolska

417/2/2013

Jutro pójdę w świat

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla szkoły podstawowej; klasa 5

 

Język angielski

Steps in English 2 -

·         Podręcznik z dodatkiem egzaminacyjnym

·         Zeszyt ćwiczeń (workbook) + CD

Oxford

T. Falla, P. A. Davies, P.Shipton,  E.Palczak,

S. Wheeldon

302/2/2011

Matematyka

 

Matematyka 5. Podręcznik.

GWO

M. Dobrowolska,

M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz

340/2/2013

Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń. Liczby całkowite i ułamki cz. 1.

Z. Bolałek,  A. Mysior,

M. Dobrowolska,

S. Wojtan

 

Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń. Liczby całkowite i ułamki cz. 2.

Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń. Geometria.

M. Dobrowolska,

A. Mysior, P. Zarzycki

Matematyka 5. Zbiór zadań. Nowa wersja

K. Zarzycka, P. Zarzycki

Przyroda

Podręcznik Przyrodo, witaj!  5

 

Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej. Przyrodo, witaj! 5

WSiP

Ewa Gromek,

Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

530/2/2013

Historia

Klucz do historii. Historia i społeczeństwo. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej

 

Klucz do historii. Zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej 5

Małgorzata Lis

WSiP

Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

 

 

 

Małgorzata Lis

 

510/2/2013

Zajęcia komputerowe

Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Klasa 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office, Open Office.org (Wydanie II)

Helion

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

396/2/2011

 

 

 

Muzyka

Muzyka. Podręcznik dla kl. 4-6 szk. podst. Seria „Odkrywam na nowo”

OPERON

M. Rykowska ,

Z. Szałko

374/2011

Zajęcia techniczne

Zajęcia techniczne. Część komunikacyjna. Podręcznik dla szkoły podstawowej

OPERON

U. Białka, J. Chrabąszcz

 

384/1/2011

 

Zajęcia techniczne. Część techniczna. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Urszula Białka

384/1/2012

Plastyka

 

Na ścieżkach wyobraźni

WSiP

Kinga Łapot-Dzierwa, Robert Małoszowski, Maria Śmigla

550/2/2013

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie klasa 5 - 6. Wędrując ku dorosłości.  Podręcznik 

 

Wędrując ku dorosłości 5 ćwiczenia

Rubikon

Teresa Król

 

Elżbieta Purzycka,

Maria Selke

189/99

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY VI

 

Zajęcia edukacyjne

Tytuł podręcznika

Wydaw

nictwo

Autor

nr ewidencyjny w wykazie MEN

Język polski

Jutro pójdę w świat 6

WSiP

Hanna Dobrowolska,

Urszula Dobrowolska

417/3/2014

Jutro pójdę w świat

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla szkoły podstawowej; klasa 6

 

Język angielski

Steps in English 3 -

·         Podręcznik

·         Zeszyt ćwiczeń (workbook) + CD

Oxford

T. Falla, P. A. Davies, P.Shipton,  E.Palczak,

S. Wheeldon

302/3/2011

Matematyka

Matematyka 6. Podręcznik.

GWO

M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

M. Karpiński, P. Zarzycki

340/3/2014

Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Część 1.

praca zbiorowa

 

 

Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Część 2.

A. Demby, M. Dobrowolska,

M. Jucewicz, P. Zarzycki

Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Geometria.

M. Dobrowolska,

M. Jucewicz,  P. Zarzycki

Matematyka 6. Zbiór zadań.Nowa wersja

K. Zarzycka, P. Zarzycki

Przyroda

Podręcznik Przyrodo, witaj!  6Wyd. WSiP.

Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej. Przyrodo, witaj! 6 -

WSiP

Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

530/3/2014

Historia

Klucz do historii. Historia i społeczeństwo. Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej.

Klucz do historii. Zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej 6.

WSiP

Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

 

Małgorzata Lis

 

510/3/2014

Zajęcia komputerowe

Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Helion SA

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

396/3/2011

 

 

 

Muzyka

Muzyka. Podręcznik dla kl. 4-6 szk. podst. Seria „Odkrywam na nowo”

OPERON

M. Rykowska ,

Z. Szałko

374/2011

Zajęcia techniczne

Zajęcia techniczne. Część komunikacyjna. Podręcznik dla szkoły podstawowej

OPERON

U. Białka, J. Chrabąszcz

 

384/1/2011

Zajęcia techniczne. Część techniczna. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podst.

Urszula Białka

384/1/2012

Plastyka

 

Na ścieżkach wyobraźni

WSiP

Kinga Łapot-Dzierwa, Robert Małoszowski, Maria Śmigla

550/3/2014

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie klasa 5 - 6. Wędrując ku dorosłości.  Podręcznik 

Wędrując ku dorosłości 5 ćwiczenia

Rubikon

Teresa Król

 

E. Purzycka, Maria Selke

189/99

 

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce uchwałą Nr 5/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. pozytywnie zaopiniowała wybór podręczników i materiałów ćwiczeniowych przedstawiony przez zespoły nauczycielskie
w dniu 11 czerwca 2015 r. na spotkaniu rady pedagogicznej.

 Rada Rodziców Uchwałą Nr 1/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. pozytywnie zaopiniowała propozycje podręczników
i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2015/2016 przedstawione przez zespoły nauczycielskie.

 Zestaw podręczników ustalony przez dyrektora szkoły w dniu 11 czerwca 2015 r. na podstawie
art. 22ab ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zmianami)

 

Powrót do strony głównej