"Tylko życie poświęcone innym,

Warte jest przeżycia"

    Albert Einstein

 

       Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie składają serdeczne podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie.

Pani Prezes Marii  Talarczyk i Współpracownikom SFL
za możliwość uczestnictwa w projektach: "Prosto do Europy - badania przesiewowe wad postawy"
i "Społeczna (re)akcja - Stop krzywdzeniu dziecka"

 

Panu Jarosławowi Panasiukowi
Radnemu i Naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kamionce

- za współudział w realizacji projektu „Bezpieczni na co dzień”, pomoc w edukowaniu naszych uczniów
oraz ich rodziców z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
- za wszelką okazaną pomoc

 

Panu Kazimierzowi Szomko
Sołtysowi wsi Stara Kamionka i Radnemu
 
za wszelką pomoc udzielaną szkole

 

Radzie Sołeckiej i Wszystkim Mieszkańcom wsi Stara Kamionka
za przeznaczenie środków finansowych z funduszu sołeckiego na ułożenie kostki brukowej
na podjeździe szkoły

 

Pani Dorocie  Panasiuk
za odpowiedzialne i pełne oddania pełnienie funkcji Przewodniczącej Rady Rodziców

oraz zaangażowanie w sprawy szkoły

 

Firmie Usługi Geodezyjne S.C. T. Klimiuk  M. Popławski
za nieodpłatne przekazanie szkole pomocy dydaktycznych w postaci słowników

 

Państwu Karinie i Krzysztofowi Szomko
za obdarowywanie uczniów szkoły wspaniałymi owocami

 

Państwu Elżbiecie i Pawłowi Rećko
za przekazanie zabawek Zespołowi Wychowania Przedszkolnego

 

Pani Łaimie Szydłowskiej
za przekazanie gier i zabawek do świetlicy szkolnej

 

Pani Agacie Rećko
za poświęcanie czasu na opiekę nad dziećmi klasy IV i V podczas wyjazdów na basen

 

Rodzicom uczniów klas II i III
za poświęcanie czasu na opiekę nad dziećmi podczas wyjazdów na basen

 

Radiu Białystok
za serdeczne przyjęcie oraz możliwość zapoznania się
ze specyfiką pracy w radiu

 

 

Panu st. bryg. inż. Wacławowi Greś

Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce

        Serdecznie dziękujemy za współpracę przy edukowaniu młodego pokolenia.
Dzięki niezwykle ciekawej lekcji w siedzibie KPPSP w Sokółce, mogliśmy poznać specyfikę pracy strażaków, obejrzeć sprzęt ratowniczo  gaśniczy i przeżyć niesamowitą przygodę.

  Uczniowie klas I-III  Szkoły Podstawowej  w Starej Kamionce wraz z wychowawcami

 

 

Pani Justynie Kułak

Spółdzielni Mleczarskiej "SOMLEK" w Sokółce

Spółdzielni Produkcyjno - Handlowej "KRYNKA"

P. Andrzejowi Krawiel - Właścicielowi Sklepu Mięsno-Spożywczego

P. Jarosławowi Grusza - Współwłaścicielowi firmy "OLMART"

P. Maciejowi Szomko - Właścicielowi Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego

P. Marcinowi Dylewski - Właścicielowi Firmy "BIURO SERWIS"

List gratulacyjny>>>

 

Głęboko wierzymy, że okazana przez Państwa siła serca

i przyjazna dłoń, będzie nas wspierać w dalszej pracy

podejmowanej dla dobra dziecka

 

Powrót do strony głównej