PRACOWNICY  NASZEJ  SZKOŁY

NAUCZYCIELE

mgr Joanna Gejdel dyrektor szkoły, matematyka
mgr Ewa Lewoniewska zespół wychowania przedszkolnego,
zajęcia świetlicowe
mgr Danuta Szumińska wychowanie przedszkolne, plastyka
mgr Grażyna Kamińska edukacja wczesnoszkolna klasa I,
zajęcia świetlicowe
mgr Joanna Łepkowska  edukacja wczesnoszkolna klasa II-III, muzyka, z. logopedyczne
mgr Katarzyna Rabiczko edukacja wczesnoszkolna klasa II-III,
informatyka/zajęcia komputerowe
mgr Anna Rećko      język polski
    wychowawca klasy IV             
mgr Urszula Budrewicz język polski, język angielski,
    wychowawca klasy V             
mgr Anna Możejko historia, przyroda, biblioteka szkolna, wychowanie do życia w rodzinie   wychowawca klasy VI          
mgr Piotr Zaręba wychowanie fizyczne, technika    wychowawca klasy VII   
mgr Joanna Chłus  matematyka, fizyka, chemia  
mgr Beata Raczkowska geografia
mgr Jolanta Steckiewicz biologia
mgr Małgorzata Chociej język rosyjski
mgr Mateusz Dobrzyński religia
PRACOWNICY OBSŁUGI
Marta Dowgiert kucharka  
Aneta Szomko woźna,
sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie dowozu do szkoły
Agata Urban sprzątaczka
Włodzimierz Puciłowski kierowca, konserwator urządzeń
Andrzej Kamiński

Paweł Rećko

Krzysztof Chlistowski

pracownicy sezonowi - palacze

Powrót do strony głównej