PRACOWNICY  NASZEJ  SZKOŁY

NAUCZYCIELE

mgr Helena Rećko dyrektor szkoły, język polski
mgr Danuta Szumińska wychowanie przedszkolne, plastyka
mgr Grażyna Kamińska edukacja wczesnoszkolna-klasa III,
mgr Ewa Lewoniewska zespół wychowania przedszkolnego,  muzyka
mgr Katarzyna Rabiczko edukacja wczesnoszkolna klasa I,
zajęcia komputerowe
mgr Urszula Budrewicz język polski, język angielski,
    wychowawca klasy IV             
mgr Anna Możejko historia, przyroda, biblioteka szkolna, wychowanie do życia w rodzinie   wychowawca klasy V          
mgr Piotr Zaręba wychowanie fizyczne, technika   
mgr Joanna Gejdel  matematyka, zajęcia świetlicowe, wychowawca klasy VI    
mgr Mateusz Dobrzyński religia
PRACOWNICY OBSŁUGI
Marta Dowgiert kucharka  
Regina Szomko woźna,
sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie dowozu do szkoły
Agata Urban sprzątaczka
Włodzimierz Puciłowski kierowca, konserwator urządzeń
Andrzej Kamiński

Paweł Rećko

Krzysztof Chlistowski

pracownicy sezonowi - palacze

Powrót do strony głównej