RADA RODZICÓW

       Od dnia 26 września 2017 roku przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce działa nowo wybrana Rada Rodziców
w składzie:

Pani Krystyna Agnieszka Łowczecka - przewodnicząca Rady Rodziców

        Pani Elżbieta Stupak                 - z-ca przewodniczącej Rady Rodziców

Pani Aneta Justyna Szomko      - skarbnik Rady Rodziców

Pani Aneta Wasilewska             - sekretarz Rady Rodziców

Pani Urszula Kisiel                   - członek Rady Rodziców

Pani Joanna Rećko                   - członek Rady Rodziców

Pani Sylwia Szydłowska           - członek Rady Rodziców

Pani Agnieszka Chomczyk        - członek Rady Rodziców

      Ogólnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. Rada wspiera także wiele przedsięwzięć organizacyjnych, gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły.
Działa w oparciu o swój regulamin.

Powrót do strony głównej