RADA RODZICÓW

       Od dnia 26 września 2019 roku przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce działa nowo wybrana Rada Rodziców
w składzie:

Pani Sylwia Dzienis                  - przewodnicząca Rady Rodziców

        Pani Izabela Kozłowska            - z-ca przewodniczącej Rady Rodziców

Pani Katarzyna Wiechowicz     - skarbnik Rady Rodziców

Pani Iwona Kucharewicz          - sekretarz Rady Rodziców

Pani Edyta Birkos                    - członek Rady Rodziców

Pani Dorota Łyszkiewicz          - członek Rady Rodziców

Pani Sylwia Szydłowska            - członek Rady Rodziców

Pani Bogusława Jakimik            - członek Rady Rodziców

Pani Julia Paszko                     - członek Rady Rodziców

      Ogólnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. Rada wspiera także wiele przedsięwzięć organizacyjnych, gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły.
Działa w oparciu o swój regulamin.

Powrót do strony głównej