RADA RODZICÓW

       Od dnia 27 września 2016 roku przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce działa nowo wybrana Rada Rodziców
w składzie:

Pani Iwona Maria Kucharewicz - przewodnicząca Rady Rodziców

        Pani Aneta Szomko                  - z-ca przewodniczącej Rady Rodziców

Pani Ewa Rećko                      - skarbnik Rady Rodziców

Pani Lucyna Dulewicz              - sekretarz Rady Rodziców

Pani Sylwia Szydłowska           - członek Rady Rodziców

Pani Joanna Rećko                  - członek Rady Rodziców

Pani Urszula Kisiel                  - członek Rady Rodziców

 

      Ogólnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. Rada wspiera także wiele przedsięwzięć organizacyjnych, gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły.
Działa w oparciu o swój regulamin.

Powrót do strony głównej