RADA RODZICÓW

       Od dnia 27 września 2018 roku przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce działa nowo wybrana Rada Rodziców
w składzie:

Pani Sylwia Dzienis                  - przewodnicząca Rady Rodziców

        Pani Iwona Baran                    - z-ca przewodniczącej Rady Rodziców

Pani Katarzyna Wiechowicz     - skarbnik Rady Rodziców

Pani Iwona Kucharewicz          - sekretarz Rady Rodziców

Pani Edyta Birkos                    - członek Rady Rodziców

Pani Bogusława Jakimik           - członek Rady Rodziców

Pani Urszula Kisiel                   - członek Rady Rodziców

Pani Teresa Pawełko                - członek Rady Rodziców

Pani Aneta Wasilewska            - członek Rady Rodziców

      Ogólnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. Rada wspiera także wiele przedsięwzięć organizacyjnych, gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły.
Działa w oparciu o swój regulamin.

Powrót do strony głównej