Powrót do strony głównej

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce,
Oddziału Przedszkolnego i Zespołu wychowania Przedszkolnego

Zarządzenie Nr 33/15 Burmistrza Sokółki w sprawie określania wzorów wniosków o przyjęcie dziecka
do prowadzonego przez gminę Sokółka przedszkola i oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole

Szanowni Rodzice - Informacja dla Rodziców

Regulamin rekrutacji do SP w Starej Kamionce

Karta zgłoszenia dziecka z obwodu SP Stara Kamionka - klasa I

Wniosek zapisu dziecka spoza obwodu

Załączniki nr 3 - nr 5 do Regulaminu rekrutacji

 

Terminarz postępowania rekrutacyjnego - Oddział Przedszkolny

Terminarz postępowania rekrutacyjnego - ZWP

Załącznik Nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego i ZWP