ŚWIETLICA SZKOLNA

       W bieżącym roku szkolnym na zajęcia świetlicowe uczęszcza   osób, większość z nich to dzieci dojeżdżające do szkoły autobusem.

Cele wychowawcze świetlicy:

- zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej;

- wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej;

- kształtowanie właściwej postawy moralnej;

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania;

- rozwijanie samodzielności wychowanków oraz poczucia etyki i wrażliwości    na piękno;

- przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy;

- współpraca z rodzicami lub opiekunami

 

Zajęcia świetlicowe prowadzone są każdego dnia w tygodniu:

poniedziałek 13.00 - 14.25
wtorek 14.00 - 14.25
środa 13.00 - 14.25
czwartek 13.00 - 14.25
piątek 11.50 - 14.25

 

Powrót do strony głównej