Powrót do strony głównej

SZKOLNY BUDŻET PARTYCYPACYJNY

 

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele SP w Starej Kamionce!

 

    W maju bieżącego roku nasza szkoła zgłosiła chęć uczestnictwa w projekcie pod tytułem “Akcelerator aktywności obywatelskiej”. Jest to przedsięwzięcie zainicjowane przez Fundację Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych oraz Fundację Otwarta Edukacja.

Wniosek złożony przez SP w Starej Kamionce został pozytywnie rozpatrzony przez organizatorów przedsięwzięcia. Oznacza to, iż wraz z siedmioma szkołami woj. podlaskiego przystępujemy do realizacji projektu.

 Czym jest projekt “Akcelerator aktywności obywatelskiej”?

Przedsięwzięcie dotyczy szkolnych budżetów partycypacyjnych.

Do projektu przystąpiło osiem szkół z woj. podlaskiego (w tym SP w Starej Kamionce).

Celem głównym idei jest zaktywizowanie społeczności szkolnych poprzez realizację budżetów partycypacyjnych we wszystkich zaangażowanych placówkach.

Każda z nich otrzyma kwotę o wartości 2000 zł, jest to budżet, który został nazwany funduszem partycypacyjnym. Uczniowie będą mieli realny wpływ na to, na co zostaną przeznaczone pozyskane pieniądze. Za realizację procedury budżetu partycypacyjnego odpowiedzialne będą zespoły uczniowskie wraz z opiekunem, które najpierw zostaną przeszkolone.

 Realizacja projektu:

 W SP w Starej Kamionce powołano zespół do spraw realizacji projektu. Jego skład to troje uczniów: Dominika Nowak, Maja Mazur oraz Maciej Wróblewski. Koordynatorem projektu jest p. Anna Rećko.

Uczestnicy projektu spotykają się na cotygodniowych szkoleniach z zakresu tworzenia regulaminów dotyczących przeprowadzania szkolnych budżetów partycypacyjnych. Zespół jest
na etapie przygotowywania dokumentacji, natomiast realizacja działań projektu przypada
na wrzesień 2020r. Z tego miejsca zachęcamy do włączenia się w inicjatywę. Każdy uczeń naszej szkoły będzie mógł zgłosić swoją propozycję na spożytkowanie pieniędzy z budżetu partycypacyjnego. W październiku 2020r. odbędą się także demokratyczne wybory. O postępach będziemy informować na bieżąco.

Realizacja wyżej wymienionych działań jest możliwa dzięki dotacji z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 


Dzięki kilkumiesięcznej pracy powołanego Zespołu Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego w składzie: Dominika Nowak, Maja Mazur, Marta Trochim, Maciej Wróblewski oraz Anna Edyta Rećko, cała społeczność placówki zapoznała się z zasadami obowiązujących podczas przeprowadzania szkolnego budżetu partycypacyjnego. Osoby odpowiedzialne za przebieg wspomnianej inicjatywy zostały odpowiednio przeszkolone podczas dwóch wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych przez pomysłodawców projektu: Fundację SocLab oraz Fundację Otwarta Edukacja.

Przygotowania do przeprowadzenia kluczowego wydarzenia - wyborów zwycięskiego projektu rozpoczęły się już we wrześniu 2020r. W realizację społecznej inicjatywy zaangażowali się wszyscy uczniowie klas I-VIII. Pomysłów na przeznaczenie kwoty 2600 zł (pieniądze pochodzące z budżetu Fundacji SocLab) było wiele, ostatecznie wpłynęło siedem oficjalnych wniosków.

Wybory odbyły się 23 października 2020r. Zagłosowało 48 uczniów, z czego dwa głosy uznano za nieważne. Największą liczbę głosów uzyskał wniosek o doposażenie placu zabaw - nowe atrakcje podwórkowe (bocianie gniazdo). Pomysłodawcami tego projektu byli uczniowie klasy I, którzy zdaniem większości społeczności szkolnej przeprowadzili najefektowniejszą kampanię wyborczą.

Wyniki wyborów:

1. ATRAKCJE PODWÓRKOWE - „BOCIANIE GNIAZDO"- 16 głosów

2. SIATKI DO BRAMEK- 12 głosów

3. STÓŁ DO CYMBERGAJA - 6 głosów

4. LUSTRA DO SALI GIMNASTYCZNEJ - 6 głosów

5. GŁOŚNIKI DO SAL LEKCYJNYCH - 3 głosy

6. PUFY/SIEDZISKA - 3 głosy

7. KSIĄŻKI DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ - 0 głosów

19 listopada 2020 r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu podczas Forum Edukacji Obywatelskiej. Zespoły koordynujące z każdej spośród ośmiu szkół, które zakwalifikowały się do projektu, zapoznały zgromadzonych z efektami swoich działań, odebrały nagrody oraz certyfikaty. Nagranie wydarzenia można oglądać na stronie facebookowej Fundacji SocLab.

Na początku grudnia nastąpił montaż wyczekiwanej przez dzieci huśtawki. Gratulacje i podziękowania należą się wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego - całej społeczności szkolnej, dyrektor – p. Joannie Gejdel, przewodniczącej rady rodziców – p. Beacie Głusieckiej, uczniom, rodzicom, którzy wspierali swoje pociechy oraz nauczycielom.

 


 

NASZA PLACÓWKA LIDEREM SZKOLNYCH BUDZETÓW PARTYCYPACYJNYCH!

 

05.02.2021 r. Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce przyznano certyfikat „Lidera Szkolnych Budżetów Partycypacyjnych”. Dokument ten jest uwieńczeniem kilkumiesięcznych działań zespołu koordynującego Szkolny Budżet Partycypacyjny. Pomysłodawcą wdrożenia tej idei w szkole była p. dyrektor – Joanna Gejdel, natomiast  czworo uczniów kl. VIII : Dominika Nowak, Maja Mazur, Marta Trochim oraz Maciej Wróblewski  wraz z opiekunem przedsięwzięcia p. Anną Edytą Rećko postanowiło sprostać zadaniu. Dzięki wsparciu Fundacji Soclab oraz Fundacji Otwarta Edukacja, zespół pozyskał narzędzia oraz umiejętności niezbędne
do przeprowadzenia projektu w placówce.

Realizacja Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego składała się z kilku etapów:

1.     Stworzenia Regulaminu Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego.

2.     Ogólnoszkolnej akcji generowania pomysłów.

3.     Składania wniosków.

4.     Podpisywania list poparcia.

5.     Kampanii wyborczej.

6.     Przeprowadzenia wyborów.

7.     Ogłoszenia wyników.

8.     Realizacji zwycięskiego projektu.

9.     Ewaluacji.

 

Realizacja projektu zakończyła się w listopadzie 2020 r. Zarówno Zespół Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego, jak również cała społeczność szkolna są zdania, iż „Akcelerator aktywności obywatelskiej” pozwolił rozwinąć samorządność i kompetencje obywatelskie w szkole. Zwiększyło
się zaangażowanie społeczne uczniów. Młodzi ludzie poczuli, że mają realny wpływ na to, co dzieje się w ich szkole. W końcu to oni - uczniowie klasy I, dzięki wspaniałej kampanii wyborczej oraz wygranej w wyborach mieli okazję zrealizować swoje marzenie - zakup „bocianiego gniazda” na szkolny plac zabaw.

 

Film ukazujący działania Zespołów Szkolnych Budżetów Partycypacyjnych, w tym uczniów z SP im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce:

 

https://www.youtube.com/watch?v=vzn5AZwW-E8&feature=share&fbclid=IwAR3Uas6tdRQFQO0-6Lgxbgde8tJi7lDSPnlQWrrJALzhKAB6ZjweXhEs-ZM

  

Wywiad z uczestnikami Projektu AKCELERATOR AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ, w tym Anną Rećko -opiekunem ZSBP w SP im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/192502?fbclid=IwAR1W-N-we0sg9NhpviJHx1XYRsL6I1FlWbTUPfzR5EAq1i52ggn2krDmFHA