Powrót do strony głównej

SZKOLNY BUDŻET PARTYCYPACYJNY

 

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele SP w Starej Kamionce!

 

    W maju bieżącego roku nasza szkoła zgłosiła chęć uczestnictwa w projekcie pod tytułem “Akcelerator aktywności obywatelskiej”. Jest to przedsięwzięcie zainicjowane przez Fundację Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych oraz Fundację Otwarta Edukacja.

Wniosek złożony przez SP w Starej Kamionce został pozytywnie rozpatrzony przez organizatorów przedsięwzięcia. Oznacza to, iż wraz z siedmioma szkołami woj. podlaskiego przystępujemy do realizacji projektu.

 Czym jest projekt “Akcelerator aktywności obywatelskiej”?

Przedsięwzięcie dotyczy szkolnych budżetów partycypacyjnych.

Do projektu przystąpiło osiem szkół z woj. podlaskiego (w tym SP w Starej Kamionce).

Celem głównym idei jest zaktywizowanie społeczności szkolnych poprzez realizację budżetów partycypacyjnych we wszystkich zaangażowanych placówkach.

Każda z nich otrzyma kwotę o wartości 2000 zł, jest to budżet, który został nazwany funduszem partycypacyjnym. Uczniowie będą mieli realny wpływ na to, na co zostaną przeznaczone pozyskane pieniądze. Za realizację procedury budżetu partycypacyjnego odpowiedzialne będą zespoły uczniowskie wraz z opiekunem, które najpierw zostaną przeszkolone.

 Realizacja projektu:

 W SP w Starej Kamionce powołano zespół do spraw realizacji projektu. Jego skład to troje uczniów: Dominika Nowak, Maja Mazur oraz Maciej Wróblewski. Koordynatorem projektu jest p. Anna Rećko.

Uczestnicy projektu spotykają się na cotygodniowych szkoleniach z zakresu tworzenia regulaminów dotyczących przeprowadzania szkolnych budżetów partycypacyjnych. Zespół jest
na etapie przygotowywania dokumentacji, natomiast realizacja działań projektu przypada
na wrzesień 2020r. Z tego miejsca zachęcamy do włączenia się w inicjatywę. Każdy uczeń naszej szkoły będzie mógł zgłosić swoją propozycję na spożytkowanie pieniędzy z budżetu partycypacyjnego. W październiku 2020r. odbędą się także demokratyczne wybory. O postępach będziemy informować na bieżąco.

Realizacja wyżej wymienionych działań jest możliwa dzięki dotacji z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.