Natalia Brasławska,  Wojciech Jakimik, Jakub Krawiel, Szymon Kul,
Paweł Łowczecki,
Jakub Wasilewski, Sylwia Woronowicz

 

 Wychowawca klasy -  mgr Katarzyna Rabiczko  


 

Klasa I rok szkolny 2012/2013


Świąteczne pierniczki


Dzień Edukacji Narodowej i Pasowanie na ucznia klasy I