Łukasz Daszuta, Gabriela Głusiecka, Paweł Kucharewicz, Jakub Kul, Patrycja Kisiel, Maja Rećko,
Franciszek Szyd
łowski,
 Mateusz Wiechowicz

Wychowawca klasy - mgr Grażyna Kamińska


 

Klasa I rok szkolny 2012/2013


Świąteczne pierniczki


Dzień Edukacji Narodowej i Pasowanie na ucznia klasy I