UCZNIOWIE

     W bieżącym roku szkolnym do klas I-VI  uczęszcza 50 uczniów, oddziału przedszkolnego - 13 oraz zespołu wychowania przedszkolnego - 14.
 Są to uczniowie z Starej Kamionki  i pobliskich miejscowości: Bobrowniki, Pawełki, Bilwinki, Słojniki, 1 osoba z Horczak
i Lipiny

» Oddział przedszkolny

» Klasa I

» Klasa II

» Klasa III

» Klasa IV

» Klasa V

» Klasa VI

» Samorząd Uczniowski

 

Powrót do strony głównej