SAMORZĄD  UCZNIOWSKI

          Najważniejszą organizacją dzieci i młodzieży w naszej szkole jest Samorząd Uczniowski. Samorząd Uczniowski tworzą przedstawiciele klas I-VI. Najważniejszą funkcję pełni w nim Rada Uczniowska. Tworzą ją uczniowie wybrani
w tajnym głosowaniu.

       Dzięki pracy w samorządzie, uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji.

 

Przewodnicząca:  Weronika Czeremcha

Zastępca:             Natalia Raczkowska

 

Sekcje

Odpowiedzialni Opiekunowie
Dekoratorska    Gabriela Nowik, Urszula Kucharewicz, Maja Mazur,
   Ewa Gieniusz, Dominika Karolina Nowak
Danuta Szumińska
Ewa Lewoniewska
Kronikarska    Anna Szomko, Natalia Paszko, Klaudia Birkos Katarzyna Rabiczko
Grażyna Kamińska
Biblioteczna    Aleksandra Kinga Paszko, Anna Julia Łowczecka,
   Urszula Szomko
Anna Możejko
Gospodarcza    Kacper Baran, Dominik Stupak Joanna Gejdel
Techniczna    Dawid Biziuk, Kacper Snarski, Łukasz Pawełko,
   Mateusz Kucharewicz, Gabriel Dzienis
Piotr Zaręba

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani Urszula Budrewicz.