Powrót do strony głównej

Powrót do "Wydarzenia 2019/2020"

Z  ŻYCIA SZKOŁY

Rok szkolny 2019/2020

LUTY

 

* Spotkanie z pracownikiem KRUS w Sokółce
* Spotkanie z ratownikiem medycznym

* Dzień Kota
*
„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.”
*
Konkursy z języka angielskiego
*
Spotkanie z Babcią i Dziadkiem
* Walentynki w bibliotece szkolnej
* Wyjazd w ramach Podlaskiego Uniwersytetu  Dziecięcego

* Dzieci z ZWP i oddziału przedszkolnego w "Odjazdowie"


Spotkanie z pracownikiem KRUS w Sokółce

27.02.2020 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z p. Cezarym Szyszko, który przeprowadził pogadankę na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie wiejskim oraz zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”.


Spotkanie z ratownikiem medycznym

24 lutego 2020 r. w ramach projektu „Kolorowe Dni” dotyczącego popularyzacji różnych zawodów, Szkołę Podstawową w Starej Kamionce odwiedził pan Jakub Soroka. Nasz gość na co dzień pracuje jako ratownik medyczny w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, a w wolnych chwilach w ramach wolontariatu należy do grupy ratowniczej MEDIVAL.
Pan Jakub zapoznał uczniów klas I-VIII ze specyfiką pracy ratownika medycznego. Wskazał, jakie szkoły i studia należy skończyć, aby podzielić jego zawodowy  los. Opowiedział o trudach z jakimi musi się spotkać osoba pracująca w ratownictwie medycznym, ale również o satysfakcji podczas pełnienia służby – pomocy drugiemu człowiekowi.

To spotkanie było jednocześnie doskonałą okazją do przypomnienia uczniom podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Serdecznie dziękujemy Panu Jakubowi za poświęcony czas i niecodzienną lekcję!

Społeczność SP w Starej Kamionce


Dzień Kota

17 lutego w kasie 2 zajęcia i zabawy zdominowała kocia tematyka, a to w związku z obchodami Światowego Dnia Kota. Dzieci wysłuchały i przeczytały fragmenty książek o kotach, uczyły się w jaki sposób opiekować się tymi zwierzętami, zapoznawały się z kocimi obyczajami oraz sposobami pielęgnacji kotów. Drugoklasiści doskonale poradzili sobie także z rozpoznawaniem postaci bajkowych kotów. Podobna tematyka została również poruszona następnego dnia podczas spotkanie dzieci klasy II i III z bibliotekarką p. Krystyną Marcinkiewicz z Filii Bibliotecznej w Starej Kamionce.

Celem obchodów tego dnia było podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka oraz zwrócenie uwagi na los porzuconych zwierząt.

W szkole zorganizowano również zbiórkę karmy dla zwierząt, która zostanie przekazana na rzecz Fundacji "Kotkowo" w Białymstoku.


„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.”

Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce kolejny raz włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Działania związane z tym świętem prowadzone były przez cały tydzień. Każdy, kto wchodził do szkoły, mógł sprawdzić swoją znajomość przysłów i frazeologizmów oraz zastanowić się, czy nie popełnia któregoś z najczęstszych błędów językowych. Służyły temu gazetki i niedokończone przysłowia wyeksponowane
na korytarzach szkolnych. Uczniowie mieli również okazję przypomnieć sobie wizerunki pisarzy i poetów - mistrzów w posługiwaniu się polszczyzną.

 Młodzież z klas IV-VIII pisała testy z zakresu poprawnego używania języka polskiego. Formuła tych sprawdzianów była tak opracowana, by w przygotowania włączały się całe rodziny.

 Finał MDJO odbył się w dwóch grupach. Dzieci młodsze (z klas I-III) pod kierunkiem nauczycielek: Katarzyny Rabiczko, Justyny Siemieniako i Beaty Giełażyn uczestniczyły w zabawach językowych. Uczniowie w  trzyosobowych grupach rozwiązywali zagadki, rebusy, uzupełniali teksty, układali zdania z rozsypanek wyrazowych.  Dużym wyzwaniem okazały się łamańce językowe – wierszyki przepełnione trudnymi do wyartykułowania słowami oraz zilustrowanie wylosowanego powiedzenia/przysłowia.

Uczniowie klas IV-VIII rywalizowali o tytuł Mistrza Polszczyzny w drużynowym turnieju „Jeden z Dziesięciu”. Wszyscy byli zaangażowani w rozwiązywanie zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu fleksji, składni, fonetyki, frazeologii, ortografii, interpunkcji
i nauki o literaturze. Oprócz tradycyjnego koła fortuny, organizatorki konkursu - Urszula Budrewicz i Anna Rećko - przygotowały zadania z wykorzystaniem TIK: platformy wordwall.net i kahoot.com.

 Obchody MDJO to doskonała okazja nie tylko do wzbogacenia kompetencji polonistycznych, ale również kształtowania umiejętności społecznych - współpracy w grupie oraz zdrowej rywalizacji. Co ważne - to także świetny sposób na naukę poprzez zabawę.

Mamy nadzieję, że uczniowie uświadomili sobie, że język polski jest naszym skarbem narodowym i wszyscy powinniśmy o niego dbać.

https://isokolka.eu/sokolka/32517-miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego-w-sp-w-starej-kamionce-foto

https://sokolka.tv/index.php/16975-a-niechaj-narodowie-wzdy-postronni-znaja-zdjecia


Konkursy z języka angielskiego

19 i 21 lutego uczniowie naszej szkoły brali udział w międzyszkolnych konkursach z zakresu języka angielskiego. Gabriela Nowik i Dominik Stupak z kl. VIII świetnie zaprezentowali swoje umiejętności w dyktandzie zorganizowanym przez LO w Sokółce (wyróżnienie dla Dominika). Czworo trzecioklasististów (Gabriela Głusiecka, Maja Rećko, Jakub Kul i Mateusz Wiechowicz) z wielkim zaangażowaniem udzielali się w międzyszkolnych grupach walczących o tytuł Junior Champions w konkursie przygotowanym przez SP nr 1. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszyscy oni od grudnia systematycznie wykonywali zlecone przez nauczyciela zadania, znacznie podnosząc swoje kompetencje językowe. 

https://isokolka.eu/sokolka/32471-to-prawdziwi-mistrzowie-jezyka-angielskiego-foto


Spotkanie z Babcią i Dziadkiem

 

 


Walentynki w bibliotece szkolnej

W Walentynki warto mieć jakiś romans a najlepiej właśnie z książką. Uczniowie, 14 lutego wzięli udział w akcji czytelniczej ph.: "Randka w ciemno z książką". Czytelnicy wypożyczali książki zapakowane w ozdobny papier nie wiedząc jaki tytuł kryje się w środku. Akcja wzbudziła wiele pozytywnych emocji. Uczniowie przekonali się także, że tak jak to w miłości bywa, tak i z książkami sytuacja wygląda podobnie, a prawdą jest, że nie warto oceniać książki po okładce. 

                                                                                                                              Martyna Zakrzewska


Wyjazd w ramach Podlaskiego Uniwersytetu  Dziecięcego

W sobotę 8 lutego 2020 r., studenci Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego ze Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Szczegóły >>>


Dzieci z ZWP i oddziału przedszkolnego w "Odjazdowie"