Powrót do strony głównej

SOKÓLSKI  UNIWERSYTET  DZIECIĘCY

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczyć w Projekcie  „Politechnika Białostocka – Sokólski Uniwersytet Dziecięcy”, zwanego dalej PB SUD.

Celem PB SUD jest przede wszystkim promocja nauki i zachęcanie do poznawania świata. Zajęcia pozwalają na rozwijanie dziecięcej ciekawości, intelektu oraz twórczego potencjału. Program zajęć w ramach PB SUD daje możliwość zgłębienia tajników z różnych dziedzin nauki.

Od wtorku tj. 16 października 2018 r. rozpoczyna się rekrutacja do projektu Sokólski Uniwersytet Dziecięcy

  * Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  * Formularz rekrutacyjny
  * Regulamin projektu

W dniu 24 listopada 2018 r. (sobota) o godzinie 12:00 odbędzie się uroczyste otwarcie roku akademickiego, na którym wszyscy uczestnicy otrzymają indeksy. Obecność dzieci obowiązkowa. Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu (sobota) od godz. 14:00 do 16:00

          W dniu 24 listopada 2018 r. o godz. 12.00 na Politechnice Białostockiej odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w ramach inicjatywy ,,Podlaski Uniwersytet Dziecięcy’’. W tym dniu młodzi studenci otrzymają identyfikatory imienne, karty biblioteczne i indeksy. Gmina Sokółka zapewni bezpłatny dowóz studentów, którymi zaopiekują się nauczyciele z naszych szkół.

Do udziału w Sokólskim Uniwersytecie Dziecięcym zakwalifikowano 100 uczniów z klas IV - VI ze wszystkich Szkół Podstawowych z Gminy Sokółka. Zostali oni podzieleni na 2 grupy A i B. Zajęcia będą się odbywać raz w miesiącu w sobotę w godzinach od 14.00 do 16.00 (planowany wyjazd o 13-tej a powrót ok. 17-tej). Uczniowie z naszej szkoły są w grupie A. Harmonogram zjazdów obu grup został umieszczony poniżej.

Grupa A:

- uczniowie Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce;

- uczniowie Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance;

- uczniowie Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych;

- uczniowie Szkoły Podstawowej w Geniuszach;

- uczniowie Szkoły Podstawowej w Boguszach;

- uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce.

Grupa B:

- uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce;

- uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce.


Inauguracja Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego

         24 listopada 2018 r. na Politechnice Białostockiej 100 uczniów szkół podstawowych z Gminy Sokółka rozpoczęło naukę w Podlaskim Uniwersytecie Dziecięcym (PUD). W zacnym gronie studentów są również uczniowie naszej szkoły (kl. IV- 1, kl. V-2, kl. VI - 7 osób). W tym wydarzeniu uczestniczyły również Pani Dyrektor Joanna Gejdel oraz Pani Katarzyna Rabiczko.

Szczegóły >> https://sokolka.tv/index.php/13203-mali-studenci-z-sokolki-juz-sie-ucza-zdjecia


„Przedszkole szansą na lepszą przyszłość”

*** W roku szkolnym 2018/2019 dzieci z Oddziału przedszkolnego oraz Zespołu Wychowania Przedszkolnego realizują projekt „Przedszkole szansą na lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Uczestniczą w zajęciach dodatkowych takich jak:

       Zabawy z językiem angielskim

       W krainie wyobraźni – zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

       Mali wielcy konstruktorzy – zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-techniczne

       Mali wielcy odkrywcy – zajęcia rozwijające aktywność twórczą i samodzielne dochodzenie do wiedzy

       W krainie książek – zajęcia rozwijające komunikację werbalną, pamięć i kompetencje społeczne

       Dobry start w szkole – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 Dzieci będą również uczestniczyć w wyjazdach do kina, teatru, muzeum, ośrodka kultury, biblioteki oraz Silvarium w Poczopku.

Przedszkole zostanie doposażone między innymi w nowe zabawki, gry, klocki konstruktorskie, zestawy przyrodniczo-laboratoryjne, książeczki dla dzieci, instrumenty muzyczne oraz tablice multimedialne.

Rodzice mogą korzystać z porad psychologa i pedagoga, którzy pełnią dyżury na terenie szkoły. Mają również możliwość wzięcia udziału w warsztatach nt. „Trening kompetencji, postaw i umiejętności wychowawczych”. Nauczyciele w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy, kompetencji i umiejętności uczestniczą w ciekawych szkoleniach.


„Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
na terenie gminy Sokółka”

*** W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas I-VIII realizują projekt „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dzieci  z klas I-III uczestniczą w zajęciach dodatkowych takich jak:

       Razem aktywnie w społeczności – chcę, nie muszę

       Razem odkrywamy świat – chcę, nie muszę

       Matematyka w sztuce – spotkanie w Sokólskim Ośrodku Kultury

zaś młodzież z klas IV-VIII:

       Roboclub – zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje naukowo-matematyczno-techniczne

       English on the stage – koło zainteresowań z języka angielskiego

       Młodzieżowe studio filmowe – zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-informatyczne

       Matematomorfoza – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 Uczniowie będą także uczestniczyć w lekcjach terenowych - wyjazdach edukacyjnych:

klasy I-III:

       Spotkanie z kulturą i sztuką – w Teatrze Dramatycznym

       Spotkanie z kulturą i sztuką – w filharmonii

       Spotkanie z kulturą i sztuką – w Teatrze Lalek

klasy IV-VIII, wyjazdy do:

       Torunia – Planetarium, Młyn Wiedzy

       Warszawa – Centrum Nauk Kopernik, Studio Miniatur Filmowych

       Białystok – wydział fizyki UwB i Politechnika Białostocka

 Szkoła zostanie doposażona w nowe pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny młodym filmowcom. Nauczyciele w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy, kompetencji i umiejętności będą uczestniczyć w ciekawych szkoleniach.