Powrót do strony głównej

Wiedza i kompetencje drogą do sukcesu

 

           Od 1 października 2010 r. uczniowe naszej szkoły  uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu "Wiedza i kompetencje drogą do sukcesu" współfinansowanego przez Unię Europejską.

 

Koło czytelniczo – teatralne

 Na zajęcia koła czytelniczo - teatralnego „Z poezją i żywym słowem na ty…” uczęszcza 19 uczniów z klas IV –VI. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w wymiarze  2 godzin lekcyjnych. Interpretowaliśmy już różne teksty kultury, odbyliśmy spotkania z bajkami Adama Mickiewicza, Jana Brzechwy, Ezopa prezentując nasz sposób pięknego czytania tych utworów, poznaliśmy też słownik pojęć związanych z teatrem. Aktualnie przygotowujemy inscenizacje dwóch baśni: „Śpiącej Królewny” braci Grimm oraz „Wróżki” Charlesa Perraulta. Każdy uczestnik zajęć chciał otrzymać jakieś zadanie, wszyscy uwielbiają wcielać się w role aktorów, niejeden próbuje sił w reżyserowaniu lub doborze odpowiedniej scenografii.

Dzięki tym zajęciom uczniowie stają się bardziej bezpośredni, otwarci, pokonują własną nieśmiałość.

Może w przyszłości zaowocuje to zawodami związanymi z teatrem lub filmem? Kto wie?

                                                                                                                                                                           Helena Rećko 

 


Warsztaty kreatywnych humanistów – koło kulturoznawcze

           W zajęciach uczestniczy czternaścioro uczniów z klas IV-VI, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę na temat różnych aspektów kultury.

 Do tej pory, pracując metodą projektu, uczniowie poznali wybitnych przedstawicieli muzyki klasycznej i ich dzieła oraz weszli w świat tzw. klasyki światowej i polskiej współczesnej muzyki rozrywkowej. Efekty swojej pracy przedstawiały tradycyjnie – w postaci kart do albumu, nowocześnie – za pomocą prezentacji multimedialnych oraz bardziej aktywnie – w formie występów połączonych z tańcem i śpiewem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania, podczas których dzieci uczyły się kroków poloneza, czy rozpoznawały podstawowe style taneczne (standardowe i latynoamerykańskie). Uczniowie poszerzali również swoją wiedzę związaną z teatrem, operą, baletem, a także
z telewizją i filmem. Oprócz zajęć w szkole, w ramach projektu zorganizowano kilka wyjazdów, których celem było umożliwienie dzieciom bezpośredniego kontaktu z tzw. sztuką wysoką (wizyty w Białostockim Teatrze Lalek i  Filharmonii i Operze Podlaskiej) oraz poznania specyfiki pracy osób związanych z mediami (wizyta w studiu Telewizji Polskiej Oddział w Białymstoku) (patrz "Z życia szkoły").

 Głównym założeniem zajęć jest wzbogacenie wiedzy ogólnej dzieci oraz przygotowanie ich do bardziej świadomego odbioru dzieł sztuki wysokiej oraz wytworów kultury masowej. Ważnym zadaniem jest tu także wdrażanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach i selekcjonowania ich wg określonego klucza, doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informatycznej do pogłębiania wiedzy i prezentacji zebranych informacji oraz stwarzanie uczniom możliwości sprawdzenia się w różnych rolach i sytuacjach podczas pracy grupowej tak, by mogli odkrywać własne predyspozycje czy uzdolnienia (np. podczas przygotowania własnego wydania telewizyjnego programu informacyjnego Wiadomości szkolne).

                                                                                                                                                                                       Urszula Budrewicz


Młodzi poligloci: „Tropiciele kultury”

W zajęciach regularnie uczestniczy dziesięcioro uczniów z klasy III.  Głównym celem tych zajęć  jest doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim poprzez naukę o kulturze dwóch najważniejszych krajów anglosaskich.

Do tej pory dzieci zdobyły podstawową wiedzę na temat Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (geografia, warunki klimatyczne, główne miasta, zabytki, symbole) oraz dowiedziały się, jak wygląda codzienne życie ich brytyjskich rówieśników. Uczniowie samodzielnie wyszukiwali w różnych źródłach informacje na temat najważniejszych w kulturze anglosaskiej świąt oraz sławnych Brytyjczyków. Najwyżej oceniane przez dzieci były te spotkania, w których zaangażowane były one w działania typowo praktyczne: naukę  kroków ludowych tańców irlandzkich czy przygotowanie tradycyjnego angielskiego podwieczorka z pieczeniem ciasteczek owsianych włącznie. Pracując metodą projektu, uczniowie zaprezentowali zdobytą podczas zajęć wiedzę w formie plakatu.

Obecnie zajmujemy się drugim najważniejszym krajem anglosaskim – Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Dzieci bardzo zainteresowały się różnymi aspektami życia na tzw. Dzikim Zachodzie oraz kulturą indiańską. Z zapałem przygotowywały przebranie Indianina i kowboja. Na wiosnę w ramach projektu planujemy wycieczkę do Wioski Indiańskiej, by dzieci mogły lepiej wczuć się w atmosferę życia plemion indiańskich.

Jak widać, zajęcia „Tropiciele kultury” mają charakter ogólnorozwojowy, jako że duży nacisk położony jest tu  na poszerzenie ogólnej wiedzy o świecie, innych kulturach, doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi źródłami informacji oraz pracy metodą projektu. Podczas wykonywania prac projektowych dzieci rozwijają  umiejętność planowania, współpracy w grupie oraz przedstawiania wyników pracy własnej i zespołowej. Pełniąc różne role w grupie, mają one możliwość sprawdzenia się w różnych sytuacjach, odkrycia własnych umiejętności czy talentów.

                                                                                                                                                                                      Urszula Budrewicz


Koło miłośników przyrody

        Zajęcia „Koła miłośników przyrody” odbywają się w piątki w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Uczęszcza na nie 17 uczniów z klas IV-VI.

Celem koła jest rozbudzanie zainteresowania uczniów  różnorodnością świata  oraz zdobywanie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych. Cele te realizowane są w sposób praktyczny – uczniowie wykonują sami konstrukcje np. aparatu fotograficznego, telefonu, obwodu prądu elektrycznego i mogą w ten sposób zaobserwować podstawę ich działania. Wykonując proste eksperymenty uczą się podstaw fizyki i chemii  np. rozszczepienie światła i łączenie barw, badanie rozpuszczalności i kwasowości substancji.

Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów i z pewnością przyczyniają się do lepszego poznawania i rozumienia świata.

                                                                                                                                                                                  Anna Możejko


Klub Młodych Badaczy i Odkrywców „Mali Einsteini”

 

Na zajęcia Klubu Młodych Badaczy i Odkrywców „Mali Einsteini”, uczęszcza  7 uczennic i 9 uczniów z kl. II – III.  Spotkania odbywają się w poniedziałki w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Dzięki prostym doświadczeniom dzieci poznały już niektóre sekrety powietrza, wody, światła, ruchu ciał, magnetyzmu czy elektryczności. Badania i eksperymenty są chętnie wykonywane przez uczniów. Odkrywają oni świat, lepiej rozumieją działanie różnych urządzeń.

Zajęcia z pewnością ułatwiają poznawanie świata oraz zachęcają do uważniejszych obserwacji zjawisk przyrodniczych.

                                                                                                                                                              Katarzyna Rabiczko


Klub  Młodych Badaczy i Odkrywców „Pasjonaci origami”

W ramach projektu „Wiedza i kompetencje drogą do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w Szkole Podstawowej w Starej Kamionce prowadzone są zajęcia Klubu Młodych Badaczy i Odkrywców „Pasjonaci origami”. Na zajęcia, które odbywają się raz w tygodniu, uczęszcza 20 osób z klasy I i II. Uczniowie zapoznają się z historią orgiami - japońską sztuką składania papieru. W czasie zajęć krok po kroku poznają tajniki artystycznego składania papieru. Dzieci rozwijają sprawność manualną i koordynację wzrokowo – ruchową. Ćwiczą koncentrację, dokładność i precyzję składania. Origami uczestnikom przynosi wiele radości z samego tworzenia, szczególnie, że efekt jest widoczny od razu. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, cieszą się z możliwości tworzenia ciekawych modeli. Z kolorowych kół, kwadratów i trójkątów powstają papierowe cuda.

                                                                                                                                                                Joanna Dzienisowicz


Zajęcia wyrównawcze z matematyki – kl. IV-VI

            Na zajęcia wyrównawcze z matematyki uczęszcza 2 ucz. z klasy 6, 3 ucz. z kl. 5, i 2 ucz. z kl. 4. Podczas zajęć, w dużej mierze,  uczniowie (5) i uczennice (2) rozwiązują zadania tekstowe, które zawsze stanowią problem wśród dzieci. Pracując metodą projektu, rozwiązując problem, uczą się planować swoje działania. W związku z tym, iż grupa jest zróżnicowana wiekowo, uczniowie często pracują indywidualnie lub w zespołach. Mimo wielu trudnych zadań nie mają jednak oporu przed zmierzeniem się z nimi, są aktywni  i zaangażowani.  Zajęcia w pracowni komputerowej, bądź z wykorzystaniem tablicy interaktywnej są bardziej atrakcyjne, pobudzają wyobraźnię i chęć do pracy.

                                                                                                                                                               Joanna Gejdel


Powrót do strony głównej