Powrót do strony głównej 

Poniżej umieszczamy informacje związane z profilaktyką przed zakażeniem koronawirusem

Organizacja pracy SP im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce w okresie zagrożenia epidemicznego

Oświadczenie i deklaracja rodziców/opiekunów prawnych

*****

*****

*****

Otwarcie szkół i przedszkoli - komunikat P. Burmistrz Sokółki E. Kulikowskiej

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie SP w Starej Kamionce

Oświadczenie i deklaracja rodziców

Procedura bezpiecznego przebywania rodziców na terenie SP w Starej Kamionce
oraz przyprowadzania dzieci do szkoły/oddziału przedszkolnego/zwp

Instrukcja dla uczniów uczestniczących w zajęciach na terenie SP w Starej Kamionce  w czasie zagrożenia epidemiologicznego

Organizacja konsultacji

Spis stosowanych preparatów niebezpiecznych w SP w Starej Kamionce

Karta charakterystyki mieszaniny niebezpiecznej RADISOL SR

Karta charakterystyki - ORLEN OIL Płyn do dezynfekcji rąk

Jak skutecznie dezynfekować ręce

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę

Jak skutecznie myć ręce

 

 

* Ważne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronowirusem

* Jak zapobiegać zarażeniu?

* Jak zapobiegać zagrożeniu?- plakat dla dzieci
 

 

PRACOWNICY POWIATOWEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SOKÓŁCE
 
PRACUJĄ OD

 PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH

OD 7.30  DO  15.05

 

KONTAKT TELEFONICZNY W GODZINACH

OD 7.30  DO 15.05

 

·       SEKRETARIAT – 85 711 36 25

·       ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII – 85 711 94 51

 

KONTAKT TELEFONICZNY PO GODZINIE 15.05:

509 449 903

* Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych  w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem (z 27.02.2020 r.)

 

 

* Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (MEN)

* Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

* Informacja dla rodziców

* Formularz Oświadczenia w sprawie opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły