Powrót do strony głównej

 

Szanowni Rodzice!

>>> Jeśli mają Państwo pytania czy sugestie w sprawie pracy szkoły zachęcamy do kontaktów również
       drogą
e-mailową >> sp_starakamionka@tlen.pl

............

>>> "Program dla szkół" - list z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

>>> "Bezpieczne wakacje" - list Podlaskiego Kuratora Oświaty

 

>>>> Uprzejmie informujemy, że w dniach od 3 do 21 marca 2014 w Szkole Podstawowej w Starej Kamionce odbędą się zapisy dzieci do klasy I, oddziału przedszkolnego oraz Zespołu Wychowania Przedszkolnego.

I . W roku szkolnym 2014/2015 przyjmujemy do klasy pierwszej:

- dzieci 7- letnie (urodzone w roku 2007),

- dzieci 6- letnie (urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r.),

Wymienione wyżej roczniki dzieci są objęte obowiązkiem szkolnym.

Ponadto przyjmujemy do klasy pierwszej:
- na wniosek rodziców dzieci 6- letnie (urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008r.)

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji  oraz dokumenty do wypełnienia przez wszystkich kandydatów do naszej szkoły znajdują się na stronie internetowej szkoły http://spstarakamionka.net/  w zakładce „Rekrutacja do Szkoły Podstawowej, oddziału przedszkolnego i Zespołu Wychowania Przedszkolnego”.  Można je również otrzymać w kancelarii szkoły.

Rodzice (prawni opiekunowie) zarówno uczniów z obwodu jak i spoza obwodu szkoły proszeni są o zgłaszanie się w powyższym terminie  z dowodem tożsamości oraz kartą zgłoszenia (dzieci z obwodu) lub wnioskiem (dzieci spoza obwodu) w celu zapisania dziecka do szkoły. Uczniów spoza obwodu (w przypadku dysponowania wolnymi miejscami) przyjmuje się zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami (zasady rekrutacji) zapisanymi w statucie.

2. Do oddziału przedszkolnego zapraszamy:

-  pozostałe dzieci  6- letnie (urodzone w roku 2008 )

- dzieci 5- letnie (urodzone w roku 2009)

zaś  do Zespołu Wychowania Przedszkolnego :

- dzieci 4 – letnie (urodzone w roku 2010) oraz dzieci 3-letnie (urodzone w roku 2011).

W zakładce rekrutacja znajduje się  terminarz postępowania rekrutacyjnego uzgodniony z organem prowadzącym. Rodzice mogą  tam (lub w kancelarii szkoły) pobrać również wniosek, zawierający  m.in. kryteria rekrutacji, którego wzór określił Burmistrz Sokółki Zarządzeniem Nr 417/14 z dnia 27 lutego 2014 r.

Z wnioskiem oraz z dowodem osobistym prosimy  o zgłaszanie się w podanym wyżej terminie do szkoły.


Warto wiedzieć:

* Znaczenie Edukacji Przedszkolnej
* Dziecko 2.-3. rok życia. Jak możemy wspierać jego rozwój?
* Dziecko przedszkolne. Jak możemy wspierać jego rozwój?
* Mamo, Tato - szkoła dla Twojego Sześciolatka - informacja dla rodziców.
* Sześciolatek w szkole. Jak uczą się dzieci?
* Sześciolatek w szkole. Co mogą zrobić rodzice?
* Sześciolatek w szkole. Co możemy zrobić wszyscy razem?

* Moje dziecko w przedszkolu i w szkole. Poradnik dla rodziców uczniów ze specyficznymi potrzebami     edukacyjnymi.

  Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim

 


RE.557.16.2014

Białystok, 2014-03-04

 

  Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
województwa podlaskiego

            W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25.02.2014r. znak: DKOW.WEPW.046.1.2014.MK uprzejmie przypominam, że w maju 2014 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.
 
            Jak pokazują dane z poprzednich lat, wybory do Parlamentu Europejskiego mają w Polsce najniższą frekwencją spośród innych powszechnych głosowań. Istotne jest więc podjęcie inicjatyw, które przybliżą uczniom - przyszłym wyborcom - sens udziału
w wyborach, wyjaśnią im sposób działania systemu demokratycznego oraz pomogą zrozumieć znaczenie świadomości obywatelskiej dla ich przyszłego funkcjonowania w społeczeństwie.

            Inicjatywy podejmowane w Państwa szkołach mogą przybierać różne formy: od dedykowanych tematowi wyborów lekcji wiedzy o społeczeństwie po uczniowskie projekty angażujące w działania pro wyborcze także społeczność lokalną, pozaszkolną. Wsparciem w organizowaniu tego typu przedsięwzięć w szkołach mogą służyć organizacje pozarządowe, działające, także lokalnie,
w obszarze oświaty, wychowania i edukacji obywatelskiej.

            Zachęcam Państwa do podjęcia działań na rzecz upowszechniania wiedzy obywatelskiej i tematyki wyborczej.

 

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Jerzy Kiszkiel


Powrót do strony głównej