Powrót do strony głównej                    

KOMUNIKATY

    *****

Życzenia Burmistrz Sokółki E. Kulikowskiej na zakończenie roku szkolnego

 

*****   

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.
 

W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

Załączniki:

1. Wytyczne - przeprowadzenie egzaminów

2. Przygotowania do egzaminów zewnętrznych - wytyczne MEN, CKE i GIS - komunikat MEN

3. Wytyczne CKE, MEN i GIS - plakat

Komunikat i materiały są również dostępne na stronie MEN 


https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis
 

*****   

            Dziękuję Uczniom, Rodzicom za włączenie się do akcji "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci". Wspólnie zebraliśmy 3450 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzięki temu, dbając o środowisko, pozbyliśmy się niepotrzebnego sprzętu, a jednocześnie szkoła wzbogaci się o nowy sprzęt sportowy.
             Dziękuję Pani Ewie Rećko za poinformowanie sokólskich firm oraz Panu Robertowi Mazur za przeprowadzenie zbiórki w Słojnikach.

Dzień

 

Dyrektor Szkoły Joanna Gejdel

*****

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy -  W dniu 24 listopada 2018 r. (sobota) o godzinie 12:00 odbędzie się uroczyste otwarcie roku akademickiego, na którym wszyscy uczestnicy otrzymają indeksy. Obecność dzieci obowiązkowa. Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu (sobota) od godz. 14:00 do 16:00 (planowany wyjazd o 13-tej a powrót ok. 17-tej)Uczniowie z naszej szkoły są w grupie A. Szczegółowe informacje i harmonogram zjazdów >>>>>.

Plan wyjazdu 24 listopada 2018 r. (sobota):

- autokary zostaną podstawione na parkingu głównym na Placu Kościuszki przed Urzędem Miejskim o godz. 10.30 - wszyscy uczestnicy wyjeżdżają z tego miejsca (autokary nie zatrzymują się po drodze),

- wyjazd z parkingu po sprawdzeniu listy obecności przez opiekunów o godz. 10.40,

- przybycie na Politechnikę Białostocką na Wydział Elektryczny (bud. 45 D) ok. godz. 11.20,

- pozostawienie kurtek w szatni w budynku,

- podpisanie listy obecności oraz listy pokwitowania odbioru indeksów, identyfikatorów i kart bibliotecznych,

- uroczysty odbiór indeksów w auli,  

- przewidywane zakończenie uroczystości ok. godz. 14.30 - 15.00,

- wyjazd z Białegostoku ok. godz. 15.00,

Uczniowie w tym dniu powinni być ubrani na galowo. Można ze sobą zabrać wodę i kanapkę (pozostawiamy to w autokarze).

*****

Od 05.02.2018 r. - szkoła wprowadza dziennik elektroniczny

https://synergia.librus.pl/

Od 05.02.2018 r. obowiązuje nowy plan lekcji

*****

W sobotę, 25 listopada 2017 r. Sokółka będzie gospodarzem Mistrzostw Polski Modeli Poduszkowców. W hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sokółce odbędzie się rywalizacja i pokaz umiejętności modelarzy z całej Polski.

Zaproszenie do udziału w tych widowiskowych zawodach adresowany jest do wszystkich zainteresowanych bez względu na wiek. W mistrzostwach wystartują ekipy rodzinne, klubowe oraz zawodnicy indywidualni z różnych zakątków kraju. Obejrzymy różne modele poduszkowców: od najprostszych po zaawansowane konstrukcje inżynierskie. Konkurs będzie polegał na rywalizacji w dwóch konkurencjach: pierwszą będzie pilotaż sprawnościowy na torze przeszkód, drugą bieg w wyścigu rozgrywanym w wieloosobowych grupach.

Współorganizatorami zawodów są: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce, Fundacja Marszałkowska przy współpracy m. in. z Instytutem Lotnictwa i Politechniką Białostocką.
Koordynatorem zawodów jest Arnold Maculewicz, tel. 500 064 361, e-mail:
fundacja.marszalkowska@wp.pl lub arnold.maculewicz@wp.pl

***** Ustanawiamy razem rekord!

16 października 2017 r. podczas „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”- pragniemy ponownie pokazać całej Europie, że wszystkie polskie dzieci już w szkole podstawowej uczą się podstawowych czynności ratujących życie (czyli uciśnięć i wdechów na fantomach przekazanych przez WOŚP).

W tym dniu wspólnie z uczestnikami w całym kraju, zamierzamy po raz piąty pobić rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i pracowników naszej szkoły, mieszkańców Starej Kamionki oraz okolicznych miejscowości.
W sali gimnastycznej w samo południe rozpoczniemy półgodzinną resuscytację.

 Zapamiętaj! 16 października 2017 r. (poniedziałek) godz. 1200.

Czekamy na Ciebie!

Samorząd Uczniowski

Katarzyna Rabiczko

 

*****

Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” – konsultacje społeczne

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce przystępuje do budowy „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”
na terenie powiatu sokólskiego. Dla realizacji tego celu konieczne jest m. in. zebranie informacji o zagrożeniach, bezpośrednio od mieszkańców miast i wsi, przedstawicieli samorządów, szkół, instytucji publicznych, ośrodków opieki zdrowotnej, organizacji społecznych, organizacji parafialnych, związków wyznaniowych i zakładów pracy. W ten sposób zebrane dane, będące niczym innym jak oczekiwaniami społecznymi, posłużą do opracowania mapy istniejących zagrożeń, na podstawie której planowane  i realizowane będą przez Policję i inne współdziałające służby, działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego mieszkańców naszego powiatu.

Konsultacje powiatowe, na które zapraszamy przedstawicieli wszystkich samorządów z powiatu sokólskiego, przedstawicieli instytucji państwowych, placówek ochrony zdrowia, szkół, organizacji społecznych, związków wyznaniowych, zakładów pracy a w szczególności mieszkańców, odbędą się
w dniu 5 lutego 2016 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 8.

Kolejne konsultacje o zasięgu gminnym zorganizowane zostaną
w najbliższych tygodniach. O miejscach i terminach konsultacji będziemy informować zainteresowanych.

                                                                                                                                                                                                  KOMENDANT

 POWIATOWY POLICJI W SOKÓŁCE

                                                                                                                               mł. insp. mgr Krzysztof Mróz

Szczegóły>>>>>

 

****

  

WAŻNE ARCHIWALNE

*** Otrzymaliśmy tytuł "Szkoła w Ruchu" przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej. Szczegóły >>>>>

*** "Bezpieczne wakacje" - apel Podlaskiego Kuratora Oświaty

 

   Martyna Stupak - uczennica klasy szóstej została
LAUREATKĄ Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego

Zgodnie z rozdziałem 7 Regulaminu konkursu:
1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 
z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu 
na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zaświadczenia przedkłada się
przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku. 
2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują 
z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

Wszyscy bardzo gratulujemy Martynie, jej rodzicom oraz nauczycielce języka polskiego - p. dyrektor Helenie Rećko. 
Życzymy dalszych sukcesów.  
 

**** Realizujemy program „Rok Szkoły w Ruchu" szczegóły>>>>  

 

     *** 

                                                                              
 Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 Pragniemy poinformować, że nasza Szkoła w bieżącym roku szkolnym bierze udział w kampanii społecznej "Czytam, więc wiem",
organizowanej przez Kurier Poranny
. 

Celem kampanii jest:

- promocja czytelnictwa,

- budowa społeczeństwa obywatelskiego,

- budowa społeczeństwa wiedzy,

- integracja środowiska oświaty i uczniów województwa podlaskiego.


 

**** Od lutego 2012 r. uczniowie klas I-III  uczestniczyli w zajęciach dodatkowych, realizowanych w ramach projektu "Szkoła z klasą".

                 Szczegóły >>>>>>>>

*** Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do zapoznania się z prezentacją  przygotowaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na temat  „Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T”.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

NTC_prezentacja_11_02_13.ppt

  *** Od października 2010 r. do 31 maja 2011 r. uczniowe naszej szkoły  uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu "Wiedza i kompetencje drogą do sukcesu":

- zajęcia wyrównawcze (edukacja wczesnoszkolna);

- zajęcia wyrównawcze z matematyki , j.polskiego (kl. IV-VI);

- warsztaty humanistyczne;

- warsztaty Kreatywnych Humanistów - zajęcia z języka angielskiego "Młodzi poligloci";

- zajęcia czytelniczo - teatralne;

-"Pasjonaci origami"- (kl. I-III);

- Klub Młodych Badaczy i Odkrywców:

- Koło informatyczno-matematycznego "Mali Einsteini",

-Koło przyrodnicze;

-zajęcia terapeutyczne: psychologiczno-pedagogiczne. 

Szczegóły....

 

Powrót do strony głównej