Powrót do strony głównej                    

KOMUNIKATY

 

****

Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” – konsultacje społeczne

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce przystępuje do budowy „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”
na terenie powiatu sokólskiego. Dla realizacji tego celu konieczne jest m. in. zebranie informacji o zagrożeniach, bezpośrednio od mieszkańców miast i wsi, przedstawicieli samorządów, szkół, instytucji publicznych, ośrodków opieki zdrowotnej, organizacji społecznych, organizacji parafialnych, związków wyznaniowych i zakładów pracy. W ten sposób zebrane dane, będące niczym innym jak oczekiwaniami społecznymi, posłużą do opracowania mapy istniejących zagrożeń, na podstawie której planowane  i realizowane będą przez Policję i inne współdziałające służby, działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego mieszkańców naszego powiatu.

Konsultacje powiatowe, na które zapraszamy przedstawicieli wszystkich samorządów z powiatu sokólskiego, przedstawicieli instytucji państwowych, placówek ochrony zdrowia, szkół, organizacji społecznych, związków wyznaniowych, zakładów pracy a w szczególności mieszkańców, odbędą się
w dniu 5 lutego 2016 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 8.

Kolejne konsultacje o zasięgu gminnym zorganizowane zostaną
w najbliższych tygodniach. O miejscach i terminach konsultacji będziemy informować zainteresowanych.

                                                                                                                                                                                                  KOMENDANT

 POWIATOWY POLICJI W SOKÓŁCE

                                                                                                                               mł. insp. mgr Krzysztof Mróz

Szczegóły>>>>>

 

****

Ustanawiamy razem rekord!

       16 października 2015 r. podczas „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”- pragniemy ponownie pokazać całej Europie, że wszystkie polskie dzieci już w szkole podstawowej uczą się podstawowych czynności ratujących życie (czyli uciśnięć i wdechów na fantomach przekazanych przez WOŚP).

    W tym dniu wspólnie z uczestnikami w całym kraju, zamierzamy pobić rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i pracowników naszej szkoły oraz mieszkańców Kamionki Starej i okolicznych miejscowości
W sali nr 2 w samo południe rozpoczniemy półgodzinną resuscytację.

Zapamiętaj! 16 października 2015 r. (piątek) godz. 12 00.

 

Czekamy na Ciebie!

 

WAŻNE ARCHIWALNE

*** Otrzymaliśmy tytuł "Szkoła w Ruchu" przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej. Szczegóły >>>>>

*** "Bezpieczne wakacje" - apel Podlaskiego Kuratora Oświaty

 

   Martyna Stupak - uczennica klasy szóstej została
LAUREATKĄ Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego

Zgodnie z rozdziałem 7 Regulaminu konkursu:
1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 
z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu 
na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zaświadczenia przedkłada się
przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku. 
2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują 
z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

Wszyscy bardzo gratulujemy Martynie, jej rodzicom oraz nauczycielce języka polskiego - p. dyrektor Helenie Rećko. 
Życzymy dalszych sukcesów.  
 

**** Realizujemy program „Rok Szkoły w Ruchu" szczegóły>>>>  

 

     *** 

                                                                              
 Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 Pragniemy poinformować, że nasza Szkoła w bieżącym roku szkolnym bierze udział w kampanii społecznej "Czytam, więc wiem",
organizowanej przez Kurier Poranny
. 

Celem kampanii jest:

- promocja czytelnictwa,

- budowa społeczeństwa obywatelskiego,

- budowa społeczeństwa wiedzy,

- integracja środowiska oświaty i uczniów województwa podlaskiego.


 

**** Od lutego 2012 r. uczniowie klas I-III  uczestniczyli w zajęciach dodatkowych, realizowanych w ramach projektu "Szkoła z klasą".

                 Szczegóły >>>>>>>>

*** Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do zapoznania się z prezentacją  przygotowaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na temat  „Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T”.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

NTC_prezentacja_11_02_13.ppt

  *** Od października 2010 r. do 31 maja 2011 r. uczniowe naszej szkoły  uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu "Wiedza i kompetencje drogą do sukcesu":

- zajęcia wyrównawcze (edukacja wczesnoszkolna);

- zajęcia wyrównawcze z matematyki , j.polskiego (kl. IV-VI);

- warsztaty humanistyczne;

- warsztaty Kreatywnych Humanistów - zajęcia z języka angielskiego "Młodzi poligloci";

- zajęcia czytelniczo - teatralne;

-"Pasjonaci origami"- (kl. I-III);

- Klub Młodych Badaczy i Odkrywców:

- Koło informatyczno-matematycznego "Mali Einsteini",

-Koło przyrodnicze;

-zajęcia terapeutyczne: psychologiczno-pedagogiczne. 

Szczegóły....

 

Powrót do strony głównej