Powrót do strony głównej

 

DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  STAREJ  KAMIONCE

PROGRAM  WYCHOWAWCZY

SZKOLNY  PROGRAM  PROFILAKTYKI

Plan pracy i rozwoju szkoły

Szkolny zestaw programów nauczania w Szkole Podstawowej w Starej Kamionce
obowiązujący od roku szkolnego 2017/2018

Zestaw programów wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Starej Kamionce
obowiązujący od roku szkolnego 2017/2018

Przedmiotowy System Oceniania

Regulamin oceny zachowania

Edukacja wczesnoszkolna

Wymagania edukacyjne > klasa I, klasa II, klasa III

Język polski

Język angielski

Matematyka

Historia i społeczeństwo

Przyroda

Muzyka

Plastyka

Zajęcia komputerowe + Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Zajęcia techniczne

Wychowanie fizyczne

.........................................................................................................................................................

 

  Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim