Powrót do strony głównej

 

DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  STAREJ  KAMIONCE

PROGRAM  WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

PLAN PRACY I ROZWOJU SZKOŁY

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA + HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Regulamin oceny zachowania

Edukacja wczesnoszkolna

Wymagania edukacyjne > klasa I, klasa II, klasa III

Język polski

Język angielski

Matematyka

Historia i społeczeństwo

Przyroda

Muzyka

Plastyka

Informatyka/zajęcia komputerowe

Zajęcia techniczne

Wychowanie fizyczne

.........................................................................................................................................................

 

  Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim